Hem / Blogg / Ska EU få en president?!

Ska EU få en president?!

14 januari, 2008

Det har ingen sagt nåt om, eller? Nej, förvisso, men Tony Blair laddar för fullt. Frågan om det nygamla EU-fördraget, som är till 95% identiskt med det förslag som röstades ner av fransmän och holländare och som ska raticifieras av EU:s medlemsländer utan några folkomröstningar, har tigits ihjäl av den sittande regeringen. Reinfeldt och Malmström har dock redan skrivit under fördraget i Lissabon. De inväntar nu det rätta opinionsläget för att den borgliga riksdagsmajoriteten ska klubba genom fördraget utan det blir pinsamt uppenbart att folkviljan och opinionen har körts över. För motståndet mot EU-bygget, det nya fördraget och en EU-stat ligger fast. Det tycks också vara så att regeringen är fast besluten att ignorera utslaget av EMU-folkomröstningen. Reinfeldt signalerade redan i november att det är dags för Sverige att ingå i EMU-samarbetet.

När vänstergruppen i EU-parlamentet lät undersöka opinionen för en folkomröstningen i de fem största EU-länderna var resultatet otvetydigt. 70 procent av väljarna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien vill ha en omröstning. I Sverige är stödet som sagt starkt. I en Sifo-mätning gjord i juli 2007 svarar hela 67 procent av de tillfrågade att de vill folkomrösta i frågan och endast 29 procent är beredd att acceptera att riksdagen tar beslutet utan föregående folkomröstning.

En folkomröstning är ett krav. Det är viktigt att påminna om riksdagsvalet 2006 som inte handlade om huruvida Sverige i utrikespolitiken skulle representeras av en ”hög representant” inom EU-byråkratin. Tvärtom vägrade såväl högeralliansen som socialdemokraterna att röra konstitutionsfrågan. Konstitutionen var tydligen död men nu när den har återupplivats genom byråkraterna konstgjorda andning, ska vi förvägras att ta ställning till omfattande förändringarna som förändrar Sveriges styrelseskick i grunden.

Inget reformfördrag utan folkomröstning! Skriv på uppropet här!

Det nya EU-fördraget i åtta punkter:

1. Detta är vikigt! Politikens innehåll och inriktning slås fast i fördraget. Det innebär att EU:s marknadsfundamentalism skrivs in i grundlagen. Det blir ungefär som att ha en borgerlig regeringen på livstid. Påminner lite om detta, detta eller kanske detta.

2. Mera överstatlighet. Vetorätten tas bort på en rad områden vilket innebär att ännu mer makt överförs från nationella parlament till EU.

3. De stora länderna får mera makt på bekostnad av de mindre. Beslut fattas med kvalificierad majoritet.

4. EU-staten är här! På områden som rättsväsende, civilrätt, energi, idrott, valuta och ekonomisk politik får EU rätten att köra över enskilda länder.

5. EU-president och gemensam utrikesminister och därmed en gemensam utrikespolitik.

6. EU militariseras! Europarådet kan besluta om ett gemensamt försvar. Upprustning blir ett krav. Med tanke på att betydande EU-länder också är NATO-medlemmar är det uppenbart att en europeisk militärallians går hand i hand med militärpakten NATO.

7. Ett medvetet arbeta för att minska beroendet av fossila bränslen och kärnbränsle samt stärka konsumentskyddet blir i praktiken omöjligt eftersom den “fria” marknaden är överordnad. Det samma gäller reglering av offentlig service så som post, järnvägar, vård osv. Effekter av EU-anpassningen har vi redan fått känna av. Avregleringen av energi- och telenätet samt järnvägen är tydliga exempel. Resultatet har varit sämre kvalité och sämre tillgänglighet till ett dyrare pris för konsumenter. Planer på slopandet av apoteksmonopolet är ett annat exempel.

8. Fackliga rättigheter begränsas och facket försvagas. Fackliga stridsåtgärder strider mot den den “fria” marknadens principer. Vaxholmfallet är ett konkret exempel.

Läs också Jonas Sjöstedts utmärkta guide till det nya fördraget.