Hem / Blogg / Skämmes, Taxikurir!

Skämmes, Taxikurir!

17 maj, 2011

För några veckor sedan blev det känt att Taxikurir varslat 17 av sina fastanställda växeltelefonister om uppsägning på grund av “arbetsbrist”. Någon verklig arbetsbrist är det dock inte fråga om. Taxikurirs plan är nämligen att ersätta de uppsagda telefonisterna med inhyrd personal från bemanningsföretag. Facket har förstås protesterat, men idag skriver LO-tidningen att förhandlingarna strandat:

“Taxikurir backar inte från sin planerade organisationsförändring. De 17 fast anställda växeltelefonisterna, varav två är gravt synskadade och flera har jobbat åtskilliga år på företaget, sprakas och ersätts med inhyrd personal från
bemanningsföretag”

Transportarbetareförbundet säger i artikeln att de tänker driva frågan vidare, ända upp i arbetsdomstolen om så krävs. Men där har två liknande fall tidigare avgjorts, till arbetsgivarnas fördel. Arbetsrättslagstiftningen läcker som ett såll. Det är inte nog med att arbetsmarknaden kryllar av osäkra anställningar – nu är inte ens längre en tillsvidareanställning en garant för trygghet på jobbet. Luckorna i LAS måste snarast täppas till, så att arbetsgivare inte tillåts hyra in arbetskraft från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.