Hem / Blogg / Sluta snacka, börja bygga

Sluta snacka, börja bygga

4 september, 2012

Den här veckan drar terminen igång för många studenter runt om i landet. Men många står fortfarande utan någonstans att bo.
Bland mina vänner och bekanta råder febril Facebookjakt på boende inför hösten. Någon som pluggar på annan ort tvingas SJ-pendla, en annan inleder terminen med att bo vandrarhem och ytterligare en har tvingats tacka nej till sin utbildning i brist på någonstans att bo.
För bostadsbristen är inte längre ett storstadsfenomen. Idag råder brist på bostäder i varannan kommun och en kvarts miljon unga står utan bostad. Den generella bostadsbristen har mer än tredubblats sedan millennieskiftet och bara tre av 30 studentstäder kan erbjuda ett boende för studenter inom en månad. Var fjärde ung och varannan student bor kvar hemma.
Från högern kommer ofta förslag om att hyra ut vindsrum eller sänka standarden. Men grundproblemet står kvar: det byggs för lite och det som byggs är ofta alldeles för dyrt. I Stockholm har man byggt 86 nya studentlägenheter under två år.  Växjö har man inte byggt en enda de senaste tio åren. Att köpa sig en central bostadsrätt för ett par miljoner är få studenter förunnat. Det är överhuvudtaget få unga som har råd med den sortens boende. Med timanställningar, vikariat eller andra otrygga anställningar får man inga lån för att köpa sig en lägenhet.
Regeringen pratar med tjusiga ord om fler studentlägenheter och blandade boendeformer. Senast igår var bostadsministern Stefan Attefall ute i tidningarna och pratade sig varm om enklare byggregler. Men med facit i hand så har man gjort precis tvärt om. Investeringsstöden för hyresrätter har slopats och hyresrätten har blivit dubbelbeskattad. Byggandet går på tomgång och det gemensamma ansvaret för bostadspolitiken har blivit ingens ansvar. Att först se till att bostadsmarknaden totalhavererar för att sedan plåstra om den med tafatta åtgärder löser ingen bostadsbrist.
Nej, ska vi komma till rätta med den enorma bostadsbrist som råder bland både studenter och unga så krävs action. Kommunala bostadsbolag måste få tydliga direktiv för att bygga fler hyresrätter. Dubbelbeskattningen av hyreslägenheter måste avskaffas och det behövs ett totalstopp för ombildningarna runt om i landet. Det är dags för ett modernt miljonprogram där det byggs med schyst standard och med låga hyror som mål. Det måste kunna vara möjligt att flytta hemifrån innan man blir medelålders.