Hem / Blogg / Snabba jämställdhetsfakta från SCB

Snabba jämställdhetsfakta från SCB

6 november, 2012

Idag kom SCB med sin årliga rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. För den som inte har tid att ta sig igenom siffrorna följer här en kort sammanfattning.
(Du som har ännu mindre tid kan scrolla längst ner till sammanfattningen av sammanfattningen.*)
Tillåt mig presentera ett par fakta om det ”jämställda Sverige”:
Löneskillnaderna består
I nio av tio av de största yrkesgrupperna har män högre lön än kvinnor. (Även om man räknar om lönerna till heltid alltså.) Detta trots att kvinnor utbildar sig i högre grad. Enda undantaget är vård- och omsorgspersonal, där kvinnor i snitt tjänar 200 kronor mer än män. Det ska jämföras med de som har högst lön av de tio – företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän. Där tjänar män nästan 9000 kronor mer.
Deltiden består
En tredjedel av kvinnorna jobbar deltid, men bara var tionde man. Det är tydligt att orsakerna till deltid för kvinnor i första hand beror på att möjligheterna till heltid saknas, så kallad ofrivillig deltid. Men det är också vanligt att man väljer att gå ner i tid för att hinna med att ta hand om barn eller andra anhöriga. Kvinnors arbetstid påverkas nämligen av hur många barn man har och hur gamla de är medan mäns arbetstid inte påverkas alls av detta faktum.
Det obetalda arbetet består
Kvinnor och män jobbar ungefär lika mycket, det vill säga 7,5 timmar per dag. Skillnaden är att män får betalt för sitt jobb i betydligt högre utsträckning medan kvinnor ägnar mer tid åt obetalt hemarbete. Under de senaste 20 åren har kvinnor minskat sitt obetalda arbete med omkring en timme. Under samma period har männen ökat sitt obetalda arbete med 8 minuter. Mäns uttag av föräldrapenningen ökar, men det går oändligt långsamt. Under förra året tog kvinnor ut 76 procent av dagarna medan männen tog ut 24 procent.
Vardagsrädslan består
Så gott som alla kvinnor och tjejer har antingen själva utsatts för sexualiserat våld eller känner någon som har blivit det. Det är avsevärt vanligast att utsättas för våld i sitt eget hem av någon man sedan tidigare har en relation till. Men rädslan för att utsättas finns med i alla möjliga situationer. Nästan 30 procent av unga kvinnor väljer ofta eller ganska ofta en annan väg eller färdsätt därför att de är oroliga för att utsättas för våld. För män är motsvarande siffra 5 procent.
Bristen på inflytande består
Representationen av kvinnor på olika poster har inte blivit mycket bättre. För svenska aktiebolag består styrelsefördelningen av 12 procent kvinnor och 88 procent män. Bland styrelseordförandena är det 96 procent män. 
Ohälsan består
Ohälsan ökar för hela gruppen unga, men det syns en särskild ökning för gruppen unga kvinnor. Att känna stress, oro eller ångest är betydligt vanligare för kvinnor i alla åldersgrupper. Många drabbas också av andre stressrelaterade besvär som ont i huvudet, ont i nacken eller sömnsvårigheter.
Och så vidare…
SCBs jämställdhetsrapport är ett häfte fullt med anledningar att ta sig an den kampen om rätt till heltid, kvoterad föräldraförsäkring, en utbyggd välfärd och feministiskt självförsvar i skolan. Vi har aldrig fått någonting gratis, varken rösträtt, abort eller dagis. Återigen kan vi konstatera att en feministisk kamp inte bara är önskvärd utan helt nödvändig för ett jämställt samhälle.
*För dig som har ännu mindre tid följer här en ännu kortare sammanfattning: könsmaktsordningen består. Det är hög tid att göra någonting åt den!