Hem / Blogg / Socialdemokraternas dag i Almedalen

Socialdemokraternas dag i Almedalen

1 juli, 2009

Idag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen. Vi hoppas spänt och förväntansfullt på ett progressivt och framåtsyftande utspel. Förhoppningsvis om ungdomsarbetslösheten. Få politiska frågor är så viktiga idag som den ekonomiska stress som arbetslösheten skapar för 18-25-åringar.

Igår debatterade Gabrielsson frågan hos den extremistiska intresseföreningen Svenskt Näringsliv. En organisation som tyvärr här på Almedalen blivit fullständigt fixerade vid turordningsreglerna på arbetsmarknaden. Det är synd eftersom det inte finns någon annan i Sverige som efterfrågar förändringar på området. Helt andra insatser behövs.

De rödgröna ungdomsförbunden har kommit överens om följande punkter för att stävja en skenande ungdomsarbetslöshet:

1. Inför en genomgripande subventionering av lönekostnaden under det första året för arbetsgivare som tillsvidareanställer långtidsarbetslösa ungdomar.

2. Inför ett utbildningsvikariat där unga får chansen att jobba medan äldre vidareutbildar sig. Vi ser hur detta både skulle gynna de som vill bredda sin kompetens och de som behöver få arbetslivserfarenhet, vilket tillsammans skapar en mindre låst arbetsmarknad.

3. Investera i den svenska infrastrukturen: rusta upp miljonprogrammen och bygg ut järnvägen. Det vore en investering för både jobb, välfärd och klimat.

4. Satsa på utbildning. Investera i ett brett utbildningspaket med fler platser i högskolan, KY-utbildningar och komvux. Höj studiemedlen så att fler kan och vågar studera. Forskning och utveckling genererar fler jobb. Skattesänkningar för de rikaste har inte den effekten.

5. Satsa på fler platser för att möta behovet av nyrekrytering inom välfärden. Satsa minst de 10 miljarder kronor som SKL vill ha till Sveriges kommuner och landsting. Det ger jobb och minskar antalet varsel i offentlig sektor.