Hem / Pressmeddelanden / Stärk fackets ställning!

Stärk fackets ställning!

26 april, 2004

Inför EU:s östutvidgning har debatten kring övergångsregler blivit hård. Göran Perssons uttalande om ”social turism” har bidragit till att göra debatt onödigt låst samtidigt som borgerliga partier vädrar morgonluft och vill sälja ut den svenska arbetsrätten.

Frågan om övergångsregler eller inte är inte självklar. Socialdemokratins argumentation för övergångsregler gör inte frågan lättare. Ung Vänster vänder sig mot argumentationen om att övergångsregler skulle behövas för att skydda vårt socialförsäkringssystem mot den hord av östeuropéer som Göran Persson tydligen tror ska ägna sig åt vad han kallar ”social turism”. Däremot kan övergångsregler inom vissa sektorer vara nödvändigt för att få tid till stärkande av kollektivavtalens ställning i den fria rörlighet som EU tvingar på oss. Men det förutsätter också att de överenskommelser som träffasts uppfyls, och att fler bindande överenskommelser för att förhindra en försvagning av kollektivavtalen och lönedumpning. Vi stödjer idén om övergångsregler under de premisserna, men samtidigt är det viktigt att komam ihåg att det handlar om just regler under en övergångsperiod. Oavsett om speciella regler finns under denna period eller inte så är det viktigaste att arbetsrätten skärps och att löne- och rättighetsdumpningen som nu pågår inom många sektorer får ett slut. De krav som den fackliga rörelsen fört fram det senaste tiden är en bra början på det arbetet.

Idag arbetar många arbetare från låglöneländer i Sverige till slavlöner, utan rättigheter, helt lagligt. Detta genom att cyniska företagare utnyttjar de hål som finns i lagstifningen kring F-skattesedlar. Detta måste få ett slut. Det är helt oacceptabelt att företag kan frångå kollektivavtal eller arbetsrättslagstiftning bara genom att lura på utländsk arbetskraft slavkontrakt. Facket måste få större befogenheter att sätta stopp för detta fusk med F-skattesedlar.

Dessutom försöker nu EU-kommissionen få igenom ett nytt tjänstedirektiv som ska förverkliga den fria rörligheten av tjänster. I praktiken innebär kommissionens förslag att utländska, EU-registrerade företag som utför tjänster i Sverige inte behöver följa svensk arbetsrättslagstiftning eller andra lagar som reglerar arbetet. Inom många sektorer innebär det i praktiken ett slut på arbetsrätt och reglering av arbetsmarknaden överhuvudtaget. Allt annat än ett bestämt nej från den svenska regeringen och riksdagenvore katastrofalt och oansvarigt.

Det är idag inte polska eller ungerska arbetare som hotar den svenska arbetsrätten eller kollektivavtalen. Det är svenska företagare som med eller utan övergångsregler är fast bestämda att lura både oss som idag bor i Sverige och de som kommer hit för att arbeta. De beslut om bland annat förstärkning av medbestämmandelagen, ett förtydligande av begreppen arbetstagare och uppdragstagare och skärpt kontroll av f-skattesedlar som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om är en bra början, men det är inte nog. De närmaste åren kommer en strid för stärkt arbetsrätt och försvar av kollektivavtalen vara nödvändig. För det behöver vi inte övergångsregler, utan permanent lagstiftning och starkare fackföreningar. Vi har valt sida i den striden.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 040425