Hem / Blogg / Stockholmsprogrammet: Du bist Terrorist

Stockholmsprogrammet: Du bist Terrorist

14 juli, 2009

Det är en skam för Sverige att den svenska regeringen inleder Sveriges EU-ordförandeskap genom att tillsammans med resten av EU-etablissemanget ta ytterligare steg i kampen mot medborgarnas rättigheter.

Det är detta vi har varnat för sedan påhittade terrorhot först användes för att bombar länder tusentals mil från Bryssel sönder och samman. Det var detta vi varnade för när vi sa att terrorlagstiftning som i huvudsak syftar till att misstänkliggöra “främmande element” så som flyktingar, gruppen muslimer och andra suspekta människor i slutändan skulle vändas mot medborgarna inom fortet Europa.

Det handlingsprogram som skamligt nog och med den borgerliga regeringens goda minne går under namnet “Stockholmsprogrammet” berör en rad fundamentala medborgarrättsliga områden och inskränkningar förbereds. På regeringens hemsida kan man läsa att flera viktiga departement påverkas och är direkt involverade i projektet; bl.a. Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet och Integration- och jämställdhetsdepartementet.

Via andra kan vi läsa Stockholmsprogramments riktning och omfattning,

  • Ett utökat samarbete mellan EU och USA “in the field of freedom, security and justice”. (Den gamla Bushadministrationen behöver veta vad du handlar till frukost.)
  • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel. (Vi är alla terrorister. Se den videon.)
  • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer. (Hej FRA!)
  • Mer, och mer effektiv, “data-mining”. (Hemskt mycket hej, FRA!)
  • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt. (Ännu mera FRA.)
  • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår. (Och ännu mera.)
  • EU-standardisering av övervakning. (Underlättar FRA-utbyten, får man tänka.)
  • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning. (WTF!? Än en gång används “harmonisering” som fulord för “total omsvängning mot ett Bodströmsamhälle”.)
  • Analys på EU-nivå av matrial från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.
  • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

Det är hög tid för en bred uppslutning för att bygga upp motstånd mot den pågående fascistifieringen inom EU. Det handlar om att resa sig upp och slå vakt om våra gemensamma rättigheter och på olika sätt utmana systemet. Nedan hittar du tre konkreta exempel. Anslut dig till dessa och skapa fler sådana.

1. Humlegårdsmanifestationen Stockholm 15 juli
2. Södermalmsmanifestationen Stockholm 15 juli
3. Fighters and Lovers etableras i Sverige.

Läs Fighter and Lovers utmärkta pressmeddelande. Själv har jag redan köpt min första T-shirt. Det blev en röd PFLP T-shirt!
Är jag terrorist nu, Beatrice Ask?

Här kan du läsa mer om Stockholmsprogrammet.

Andra som bloggat: Alliansfritt Sverige, Falkvinge, Laakso, Dagens Konflikt, Fighters and Lovers, Dagens Arena, Esbati, Svensson
I medierna: Sydsvenskan