Hem / Artiklar / Stoppa Israels utrotningspolitik

Stoppa Israels utrotningspolitik

13 november, 2006

Ung Vänsters kampanj mot det israeliska murbygget genom Palestina och den israeliska statsterrorismen är högaktuell. Vi kommer att intensifiera kampanjen och lyfta palestinafrågan än mer. Vi måste göra det därför att det som nu händer nere på Gazaremsan är så fasansfullt och vidrigt så att det knappt kan beskrivas med ord. Men det är just ord vi behöver sätta på det som nu händer. Ögonvittnen har berättat om blodiga scener med avslitna kroppsdelar spridda över gatan och förtvivlade rop på hjälp från skadade. Räddningsarbetet uppges ha försinkats av fortsatt israelisk beskjutning.

Israel är en terrorstat som systematiskt sysslar med etnisk rensning och en utrotningspolitik. Bombräderna över Gazaremsan och staden Beit Hanoun och beskjutningen av den redan hårt ansatta civilbefolkningen sätter fingret på grunden i Israels mångåriga ockupationspolitik, där syftet är att driva ett helt folk på flykt. Genom trakasserier, utegångsförbud, dödskjutningar, kidnappningar av både familjer och folkvalda, tortyr och en inhemsk raspolitik gentemot den arabiska minoriteten i Israel, vill Israel göra situationen så outhärdlig för det palestinska folket så att människor ska lämna sina hus, hem, skolor och byar mordmaskinen. Den Israeliska regeringen kallar den senaste massakern för ett misstag, självklart är det inte så. Så här kommer situationen att fortgå så länge som inte omvärlden protesterar och höjer rösten mot den israeliska krigföringen.

Det är häpnadsväckande att det i den svenska debatten förekommer argument från borgerligheten om att Israel inte längre ockuperar Gazaremsan, och att vapensmuggling och raketbeskjutning från palestinierna har tagit enorm fart efter att Israel dragit "sig tillbaka". Skulden läggs återigen på dom ockuperade, på offret, och ständiga svepskäl anförs för att Israel har rätten att försvara sig. Inte en enda gång har vi fått höra att det palestinska folket har rätt att försvara sig eller att det är mot ockupanten som kraven borde riktas. Men så talar ockupationens och aparheidpolitikens försvarare. I själva verket har Israel sedan sitt "tillbakadragande" från Gazaremsan stärkt greppet än mer om den lilla landremsa, som Liberala Ungdomsförbundets Fredrik Malm, säger att Israel har lämnat. Israel har hela tiden hårt kontrollerat allt som kommer in och ut ur Gazaremsan. Samtidigt har den israeliska armén dag och natt terroriserat civilbefolkningen med s.k. "sonic boms", d v s kraftiga ljudbomber, som skrämmer livet ur familjer och spräcker fönster. Parallellt med denna militära och psykologiska terrorkrigföring har omvärldens utsvältningspolitik av Palestina (genom sitt frysta bistånd på grund av Hamas valseger) fått till konsekvens att situationen på Gazaremsan måste beskrivas som en fruktansvärd humanitär katastrof.

Israels utrotningspolitik och raketbeskjutningar in i civila bostadsområden handlar inte om att Hamas satt upp raketramper på hustaken, vilket den svenska israellobbyn så ofta påstår. Israels attacker mot civilbefolkningen i och med dödskjutningar och bombningar av vatten- och elkraftverk, är medveten och har varit så länge. Den israeliska ockupations- och krigspolitikens själva logik bygger på flagranta brott mot mänskliga fri- och rättigheter där palestinier inte betraktas som människor. Det är dags att fler reagerar, den som ingenting säger gör sig medskyldig. Att tiga är ingen medelväg, det betyder något, att inte säga eller göra något innnebär att kränkningarna forsätter.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Jonas Lindberg, ordförande i Ung Vänsters internationella utskott