Hem / Pressmeddelanden / Stoppa koloniseringen av Irak!

Stoppa koloniseringen av Irak!

5 maj, 2003

USA har förklarat att kriget mot Irak är över. Försvarsminister Donald Rumsfeld uppger ”att aldrig förr har så många haft fel om så mycket”, adresserat till oss som slogs för freden mot USA:s krig. även i Sverige ser vi hur krigshetsarna nu åter sjunger ut i makaber skadeglädje, efter att i månader tystats av de enorma folkliga protesterna över hela landet.

Men vi som slogs mot kriget har på punkt efter punkt fått rätt. Det irakiska folket har fått betala ett enormt pris, i blod och tårar. De har inte fått betala med liv och lem för att få frihet och demokrati. Deras liv har offrats för att USA ska skaffa sig ökad militär närvaro i Mellanöstern. De har dött för att den amerikanska konjunkturen krävt ett krig. De har utsatts för en förbrytelse – ett brott mot mänskligheten. Miljoner irakier har varit fullt upptagna med att sörja sina döda, sköta om sina sårade inom en havererad sjukvård, fly från sina sönderbombade hem eller bara försöka överleva i ett land som bombats tillbaka till stenåldern. Vi vet att det irakiska folkets lidande inte är en övergångsfas. De sönderbombade vattenreningsverken kommer ta lång tid att återuppbygga, under tiden kommer tusentals irakier dö av orent vatten. Resterna av USA:s missiler bestyckade med utarmat uran kommer sprida cancer i stor omfattning under decennier framöver. Frågan som nu måste ställas till krigshetsarna är om detta är ett pris som de själva, å sina närmaste, eller sina barns vägnar, varit beredda att betala.

Inför kriget spred USA floskler om demokrati och frihet för Iraks folk. Detta budskap har dött ut i takt med att ockupationen stärkt sitt grepp över Irak. Det vi nu ser är inte demokrati eller frihet. Det vi ser är kolonisering! Irak är så långt ifrån befriat man kan komma – Irak är ockuperat.

På punkt efter punkt återupprepar idag USA Storbritanniens kolonisering av landet efter första världskriget. Landets naturtillgångar säljs ut till lägstbjudande, till kolonialmaktens företag, utan folkligt inflytande eller insyn. Folkliga fredliga protester bemöts med skoningslöst våld. Redan har irakier som fredligt utnyttjat in demokratiska rätt att uttrycka sin åsikt mördats av amerikanska soldater. USA har redan lämnat starka begränsningar för vem det irakiska folket skulle få välja som sina ledare om och när de får möjlighet att göra det.

De irakier som lyfts fram som framtida makthavare saknar folklig förankring och är i flera fall tungt kriminellt belastade, men har kvalificerat sig genom sitt ovillkorade stöd till USA:s kolonialisering.

Det blir allt mer uppenbart att kampen för fred, folkrätt och oberoende – den antiimperialistiska kampen – är vår tids stora uppgift. Det är en uppgift som kräver bred uppslutning. Idag har den irakiska diktaturen ersatts av ett globalt skräckvälde genomdränkt av rasism. Den utvecklingen måste stoppas. Om vi inte vill leva i en värld där vilket land som helst kan ockuperas på vilka grunder som helst, om vi inte vill titta på när militärstrateger i Pentagon tillsätter och avsätter regeringar, för att stärka oljemagnaters och vapenexportörers ekonomiska intressen, då måste vi reagera här och nu. Vårt motstånd mot USA:s krig och ockupation fortsätter därför. Nu gäller kampen bland annat ett stopp för utförsäljning av Iraks naturtillgångar samt omedelbara fria och demokratiska val, utan USA:s inblandning. En amerikansk marionettregering kan aldrig accepteras och de avtal en sådan regering undertecknar saknar legitimitet. Irak är inte fritt förrän USA:s ockupation är hävd.

Ung Vänster kräver:
Stoppa koloniseringen av Irak
Stoppa utförsäljningen av Iraks naturtillgångar
USA ut ur Irak!

Ung Vänsters verkställande utskott 030505