Hem / Pressmeddelanden / Stoppa kriget – Fördöm krigsförbrytarna

Stoppa kriget – Fördöm krigsförbrytarna

19 mars, 2003

– Den amerikanska regimen har nu inlett ett av världshistoriens mest orättfärdiga angreppskrig. Det finns ingen som helst acceptabel grund för att ha ihjäl tiotusentals, kanske hundratusentals osklydiga irakier. Det blir nu en uppgift för alla förnuftiga människor att genom organiserat arbete stoppa kriget.

Så säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, i en första kommentar till krigsutbrottet. Esbati menar att krigsstarten bryter mot folkrätten och gör George W Bush till krigsförbrytare.

– Det som Nürenbergtribunalen slog fast efter andra världskriget är tillämpbart igen. Då sade man så här: ”Att inleda ett aggressionskrig … är inte bara ett internationellt brott; det är det yttersta brottet, som bara skiljer sig från andra krigsförbrytelser i det att det inbegriper i sig självt hela deras samlade ondska”. Detta är fullt tillämpbart på det som USA nu gör. Angreppet måste fördömas därefter.

– Den svenska regeringen har under trycker från en mycket stark och organiserad opinion rört sig från en absurd och ryggradslös ståndpunkt till en mer rimlig hållning. Men nu är det upp till bevis. Nu finns det saker som regeringen kan göra – och nu måste det göras. Naturligtvis måste den svenska vapenexporten till USA och Storbritannien upphöra genast. Allt annat är skandal. Sverige måste också agera för att frågan återförs till FN och dess generalförsamling.

– Varje form av stöd till kriget måste upphöra. Det gäller till exempel de företag som exporterar materiel som används i kriget eller de rederier som hyr ut skepp till trupp- och materieltransporter. Vi har alla ett ansvar att uppmärksamma och sätta stopp för den här typen av stöd till kriget.

– Det viktigaste som var och en kan göra nu är att ge sig ut på gator och torg och demonstrera sin vrede. Fredsrörelsen har stoppat krig förut. Vi kan och ska göra det igen. På en rad platser i Sverige anordnas akutdemonstrationer redan idag och därefter återigen på lördag. Att organisera och medverka i protester mot kriget blir nu den viktigaste uppgiften för Ung Vänster i hela landet. Det är i ordets verkliga bemärkelse en fråga om liv eller död, avslutar Ali Esbati

För mer information, kontakta Ali Esbati: 0733 706 426
En lista över akutdemonstrationer runt om i landet kan hittas på http://www.ungvanster.se/pressmeddelande.asp?do=visa&id=167