Hem / Pressmeddelanden / Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor

24 november, 2006

Det är i dag den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Över hela världen anordnas manifestationer för att uppmärksamma ett av de allra största samhälls- och folkhälsoproblemen i världen: mäns våld mot kvinnor. FN beräknar att var tredje kvinna någon gång i livet kommer att utsättas för allvarligt våld, i synnerhet våld i hemmet av en make, en partner eller en nära släkting.

Sverige utgör tyvärr inte något undantag, även om kvinnoförtrycket ser olika ut i olika delar av världen. Vi nås gång på gång av rapporter om att anmälningarna av mäns våld mot kvinnor har ökat också i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes det under förra året 24 097 fall av misshandel mot kvinnor, 3 216 våldtäkter och 2 152 fall av grov kvinnofridskränkning. Allt fler vågar anmäla brotten, men ändå får ytterst få fall till åtal.

För de allra flesta som utsätts för våld och övergrepp är det svårt att ta steget att göra en anmälan och berätta om det som hänt, och den överväldigande delen av brotten anmäls aldrig. Ett professionellt bemötande där man kan känna sig respekterad och slipper redogöra för sin situation gång på gång för olika personer skulle kunna leda till både minskat mörkertal och effektivare brottsutredningar.

Vi kräver en storsatsning för att höja kompetensen hos alla som möter våldsutsatta kvinnor och barn i sitt arbete. Det måste finnas ordentlig kunskap om mäns våld mot kvinnor inom såväl polis- och rättsväsende som inom socialtjänsten och vården. Särskilda familjevåldsenheter med specialiserade åklagare över hela landet skulle ge snabbare processer och ingripanden.

Mäns våld mot kvinnor är ytterst en fråga om makt, men genom utbildningssatsningar skulle verkligheten för de kvinnor som utsatts för våld kunna förändras drastiskt, genom att fler skulle få möjlighet till skydd, vård och upprättelse. Men istället för att genomföra dessa konkreta åtgärder pratar den borgerliga regeringen löst om att de ska ta fram en handlingsplan. De tycks ha missat den forskning och det arbete som har pågått de senaste tjugo åren, och skryter nu med att de tänker uppfinna hjulet på nytt.

Ung Vänster menar att det får vara slut på vackra ord. Menar man allvar med att det sexualiserade våldet ska bekämpas är det dags att intensifiera det arbete som påbörjats runt om i landet – inte sätta sig ner och fila på ännu ett tjusigt dokument.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 061125

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster: 0738-241213