Hem / Artiklar / Stoppa terrorn!

Stoppa terrorn!

25 januari, 2006

SäPO är nu i full gång med att genomföra folkpartiets unket rasistiska förslag. Under förevändningen att stoppa terrorismen ska den svenska säkerhetspolisen stationera ut spioner med uppdraget att kartlägga och åsiktsregistrera invandrarungdomar i skolan. Mullvadarna som ska agera ”undercover” är lärare, andra elever och övrig skolpersonal. Detta är förstås fullständigt vansinnigt men tyvärr föga förvånande.

Listan på åtgärder som förs fram för att stoppa den ”muslimska terrorn” kan göras lång. å ena sidan vill man för att förhindra bombdåd använda buggning och avlyssning av personer som inte ens är brottsmisstänkta, å andra sidan ska länder, och därmed människor, bombas sönder och samman för att stoppa terrorismen. Demokratin ska försvaras genom inskränkningar, demonstrationsrätten ska beskäras, militärt våld mot civila ska tillåtas för att skapa trygghet och freden ska byggas genom att skicka svenska krigförande styrkor till Afghanistan under Nato-befäl.

Det är uppenbart att syftet med hetsen mot invandrare knappast är att trygga vår säkerhet. Inte heller är inskränkningarna och bomningarna detsamma som att försvara och utveckla demokratin, vare sig i Sverige eller någon annanstans. De står snarare i direkt motsättning till varandra. Det är tröttsamt att ens behöva påpeka det självklara, att frihet inte skapas genom inskränkningar i medborgerliga rättigheter, terror inte stoppas genom bombningar och att fred inte byggs genom ockupation och utsugning.

Nu är det hög tid att agera, för det stövlas på i rask takt och innan vi vet ordet av har våra rättigheter, och därmed också våra möjligheter att protestera, totalt trampats sönder. Vi som inte vill ha säkerhetspolisens mullvadar i våra klassrum måste agera kraftfullt. Vi är helt övertygade om att demokrati och frihet inte skapas genom bomber och repression, därför tar vi ställning och agerar mot den terror som pågår mot våra demokratiska fri och rättigheter.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande, Ung Vänster