Hem / Artiklar / Storstrejk mot hamndirektivet – försvara arbetsrätten

Storstrejk mot hamndirektivet – försvara arbetsrätten

15 januari, 2006

Idag – Måndag den 15:e januari – utlystes mellan klockan 07.00 och 11.00 en politisk storstrejk i EU:s samtliga hamnar. över 20 000 hamnarbetare i hela Europa varav 1500 i Sverige, deltog i en politisk storstrejk mot EU-kommissionens s.k. hamndirektiv.

Trots att EU-kommissionen redan gått på pumpen en gång med ett nästan identiskt direktiv för några år sedan, främst på grund av hård press på EU:s odemokratiska beslutsapparat från fackföreningar och andra arbetarrörelseorganisationer, kommer förslaget upp på bordet igen.

Hamndirektivet innebär att alla offentligt ägda hamnar ska konkurrensutsättas och att det arbete som utförs inom dessa hamnar inte längre tvunget ska utföras av just hamnarbetare. Istället ska rederierna själva kunna stå för egen lastningspersonal på respektive fartyg, alltså i klartext ungefär samma sak som det s.k. tjänstedirektivet. Att EU:s dagordning egentligen går ut på att försvaga arbetarnas ställning på arbetsmarknaden genom att öppna upp för rederierna att plocka in egen lågavlönad lastningspersonal och konkurrensutsätta deras arbetsplatser, trots det breda folkliga stödet för den svenska modellen och ett starkt offentligt ägande, är uppenbart. Denna fackliga strid står alltså inte bara om hamnarbetarnas rätt till drägliga arbetsvillkor och ett försvar av några av de få helt offentligt ägda arbetsplatser som finns kvar, utan i förlängningen att återigen försvara den svenska modellen mot EU:s attacker. I andra länder ser de konkreta villkoren för denna strid annorlunda ut.

Parallellerna till skolbygget i Waxholm är många och tydliga. Det viktigaste är dock att i det här läget förstå vad som måste ske för att de svenska arbetarna och i förlängningen den svenska modellen ska kunna försvaras. Det är uppenbart att det i längden är omöjligt att behålla den svenska modellen om Sveriges EU-medlemskap fortsätter länge till. Dessa ständiga attacker på alla arbetare i hela Europa, och särskilt den svenska modellen, sätter gång på gång fingret på vad EU egentligen är – ett superstatsbygge i full färd med att skapa också en homogen inre arbetsmarknad helt på storföretagens villkor.

Vi har valt sida, Sverige måste lämna Europeiska Unionen.

Allt stöd till den politiska storstrejken mot hamndirektivet!

Joel Karlsson, ordförande
Ung Vänsters Fackliga Utskott