Hem / Blogg / Svenska modellen är hotad! Rädda den svenska modellen!

Svenska modellen är hotad! Rädda den svenska modellen!

19 november, 2008

Kommunalarbetaren skriver flera bra artiklar om effekterna av Lissabonfördraget om det ratificeras av den svenska riksdagen den 20 november. Vi är många som har krävt en folkomröstning om fördraget och vi är många som nu när det är två dagar återstår kräver undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen som hotas av fördraget. Trycket finns också inom det socialdemokratiska partiet och inom stora delar av LO.

Det senaste åren har fyra domar i EG-domstolen satt den djupa konflikten mellan EU:s fördrag och svenska kollektivavtal i fokus. I samtliga fall har fackliga organisationer förlorat medan arbetsgivarparten stått som vinnare (läs mer om de fyra domarna här). Vaxholmsfallet var ett av fallen. EG-domstolens utslag blev ett svårt bakslag för Byggnads.

Byggnads ordförande Hans Tilly pratar om dubbla budskap när han pratar med LO-tidningen. Han tycker att LO borde driva frågan om att skjuta upp ratificeringen av Lissabonfördraget hårdare. Han pekar på LO-kongressens besked om att ratificeringen ska skjutas upp till Vaxholmsfallet har klarats av. Hittills har socialdemokraterna och LO:s ledningen kommit med beskedet att Lissabonfördraget kommer att ratificeras. Motivering är att strejkrätten skrivs in i den nya grundlagen. Men beskedet är ett annat när frågan ställs till Pernilla Lind som är domare i EG-domstolen. Lind menar att ett sådant skydd finns i redan existerande fördrag. Med andra ord har attackerna mot fackförbund och hot om inskränkningar i stridsåtgärder skett samtidigt som ett uttalat skydd finns i stadgan om mänskliga och sociala rättigheter i det nuvarande Nicefördraget i EU.

Det krävs 59 ledamöter för att skjuta upp behandlingen av fördraget. Nu gäller det att få socialdemokratiska riksdagsledamöter att se till vi räddar den svenska kollektivavtalsmodellen genom att skjuta upp behandlingen av fördraget.

Skicka ett mail till socialdemokratiska riksdagsledamöter genom att gå in på Rädda den svenska modellen.

Andra som bloggat: Hanna Löfqvist, Ett hjärta rött, Hans Linde
Andra medier: Dagens Arena, KA1, KA2, LO-tidningen, Arbetaren, DN1, DN2,