Hem / Pressmeddelanden / Sverige redo för nyliberalism?

Sverige redo för nyliberalism?

28 oktober, 2002

Vi har länge vetat att den socialdemokratiska partitoppen, till skillnad från en stor del av dess väljare och partimedlemmar, är för ett svenskt EMU-inträde. Vad vi däremot inte visste var att de vågade ta det till offentligheten med en så svag argumentation. Ett mantra är att EMU skulle kunna få ned arbetslösheten i Sverige. Detta står i direkt motsättning till all form av empirisk eller praktisk bevisning.

EMU innebär, i den faktiska verklighet som många av oss andra lever i, en fördragsfästning av en politik som gör allt annat än pressar ned arbetslösheten. En hänsynslös inflationsbekämpning kombinerat med en framtida harmonisering av finanspolitiken i nyliberal riktning riskerar tvärtom att bli den arbetande befolkningens värsta bakslag på många år. Exempelvis räknar forskare vid. Fackföreningsrörelsens Institut för ekonomisk forskning med att en arbetslöshet på ca 6% kommer att bli normal vid ett EMU-medlemsskap. Till detta kommer risken för ekonomiska chocker, som kan medföra massarbeslöshet.

Om man är uttalat ointresserad av arbetslöshetsbekämpning, finns det starka argument för EMU. Om man är uppriktigt intresserad av nedskärningar likaså. EMU är fördragsfästande av nyliberal ekonomisk politik. Antingen vet Göran Persson det men kör på ändå, eller har han ännu inte förstått det. Den människa är inte född som kan avgöra vilket alternativ som är värst.

Samtidigt som socialdemokraterna anser Sverige redo för EMU, drivs utvecklingen mot ett Europas förenta stater allt hårdare. En federal stat enligt de nu rådande principerna skulle innebära minskade möjligheter att organisera sig fackligt, tuffare nedskärningar, en än mer rasistisk ”flyktingpolitik” och mycket mer. Den socialdemokratiska partiledningen tycks stå ensam på hela planeten i förnekandet av EMU:s betydelse för dessa planer.

Det finns verkliga problem, för verkliga människor, i Europa. Problem med att få ett vettigt jobb och en rimlig bostad, exempelvis. Verkliga problem för människor som för varje steg som tas mot en federal stat hamnar ett steg längre bort från såväl makten som möjligheten att leva ett bättre liv. Verkliga problem som EMU och en eventuell federal stat faktiskt förvärrar.

Det finns en chans att bryta denna utveckling. Den chansen kan vi få hösten 2003.

För mer information kontakta Joel Phalén, 070-3035073 / 08-6543100