Hem / Pressmeddelanden / Sveriges regering måste agera mot israels piratverksamhet

Sveriges regering måste agera mot israels piratverksamhet

6 juni, 2010

Gaza kallas ofta för världens största fängelse. Den israeliska ockupationsmakten har total kontroll över områdets gränser och hindrar införsel av nödvändigheter som material till återuppbyggnad av sönderbombade hus. Med hjälp av militär stoppas hjälpsändningar att ta sig över gränsen och FN har tidigare rapporterat om hur Israel medvetet stör hjälpinsatser på bekostnad av de behövande. Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Med hjälp av fartyg lastade med medicinsk utrustning och byggmaterial vill man bryta Israels blockad mot Gaza via vattnet.

I måndags morse svensk tid bordades skeppen från Ship to Gazas Frihetsflotta av israelisk militär. Båtarna var då fortfarande 105 sjömil ute på internationellt vatten. Skottlossning förekom med ett tiotal dödade och mångdubbelt skadade som följd. Ännu ett skepp lastat med kryckor, skolböcker och byggmaterial blev bordat på lördagsmorgonen.

Israelisk militär har agerat oförsvarligt och omänskligt. Att angripa internationella humanitära hjälpsändningar med militärmakt är oacceptabelt. När besättningen på Frihetsflottan har agerat mot en illegal ockupationsmakt har man straffas med skarp ammunition. Man har mötts av kulor och brutalt våld. FN har upprepade gånger slagit fast att den israeliska ockupationen bryter mot internationell rätt och chefen för FN:s biståndsoperationer i Gaza, John Ging, menar att humanitärt bistånd bör föras in sjövägen till Gaza.

Israels attacker har resulterat i protester runt om i världen. Människorättsorganisationer, regeringar och vanligt folk sluter upp bakom Ship to Gazas krav på att blockaden mot Gaza måste hävas. Ship to Gaza kommer att fortsätta skicka hjälp tills dess att blockaden är bruten. Men Israels agerande kräver mer än ord! Sveriges regering måste försvara rätten att segla på internationellt vatten och agera mot Israels piratverksamhet. Vi kräver att EU:s handelsavtal med Israel bryts! Ung Vänster stödjer helhjärtat kampen för ett fritt Palestina och ship to Gaza:s viktiga insatser och skänker därför ett ton cement till hjälpsändningarna.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100606

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  [email protected].