Hem / Blogg / Ta makten från juristerna!

Ta makten från juristerna!

1 april, 2008

I höst planerar den borgerliga regeringen klubba igenom EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, som därmed kommer att gälla över svensk lag. Det finns en rad viktiga, grundläggande förändringar som innebär att bestämmandemakt flyttas från den svenska riksdagen till överstatlig EU-nivå. Det gäller t.ex. rättväsendet och inte minst utrikespolitiken. En gemensam utrikesminister kommer att utses. Det sägs vara viktigt för EU:s gemensamma linje i utrikespolitiken. De senaste åren utveckling visar vad detta innebär för Sverige. En svensk utrikespolitik som kan påstås vara självständig existerar knappt. Svenska regeringsföreträdare i utrikesfrågor har gjort det till vana att hänvisa till EU och gemensamma beslut där. Vem som tar besluten vet ingen på gatan och förmodligen inte heller majoriteten av dem som sitter i Sveriges riksdag. Ännu färre vet hur det kan utkrävas ansvar. Makten har helt enkelt flyttats och ingen kan längre rå på makten. Demokratin är satt ut spel. Samma politik, oavsett valutgång och regering.

Den ekonomiska politiken vittnar just om en sådan utveckling. Den grundlagsfästa marknadsfundamentalismen, där allt från sprittillverkare till sjukhus ska privatiseras och drivas med vinst, är som en naturlag och ingen regering kan ändra på den rådande ordningen. Gravitationen gäller, whether you like it or not!

Nyhetsmagasinet Fokus innehåller i sitt 13e nummer en artikel med rubriken “Här sitter makten“. Göran Lambertz, justitiekanslern som blev kändis, pryder omslaget. Artikeln behandlar ett viktigt ämne, nämligen att politiker lämnar ifrån sig politisk makt till byråkrater, jurister och tjänstemän som inte är folkvalda och som följdaktligen inte kan hållas ansvariga, ställas till svars eller avsättas. “Juridifieringen av politiken är här”, eller har varit här ända sedan den borgerliga regeringen i början av 90-talet förde Sverige in i den Europeiska unionen. EG-domstolen, Europas motsvarighet till USA:s författningsdomstol, dömer i frågor som fackföreningarnas rätt att ta till stridsåtgärder. Eller, som jag precis idag fick reda på via Hyresgästföreningen, om den svenska bostadspolitiken, byggd på allmännyttan och det gemensamma ägandet av stora delar av bostadsbeståndet, strider mot EU:s stadsstöd och konkurrensregler.

Ja, just det. Privata fastighetsägare i Sverige har anmält det gemensamt ägandet, allmännyttan, till EG-domstolen med hoppet att en rättvis bostadspolitik ska visa sig vara olaglig. Svenskt Näringsliv drev ju målet mot Byggnads och stridsåtgärderna mot det lettiska byggföretag som utnyttjade lettiska arbetare i Vaxholm. Näringslivet vann den gången och mycket talar för att även de privata fastighetsägarna vinner i EG-domstolen.

Det är en farlig utveckling, det där med juridifiering av politiken. Jurister är ju objektiva, eller de anses vara det. EG-domstolen är dock allt annat än objektiv. Det är en domstol som slår vakt om EU:s fördrag och lagar och ser till att de följs av och i alla medlemsländer. Och att EU:s fördrag i allmänhet är politiska är en självklarthet och att Lissabonfördraget i synnerhet är politiskt färgad är ett faktum. Militarisering, upprustning, åtstramning av offentliga finanser och marknaden före allt är ju delar av ett valfritt nyliberalt partiprogram. Jens Holm skriver till exempel om utfrågningen av Androula Vassiliou, föreslagen EU-kommisionär för folkhälsa. Markaden först – folkhälsa senare, kanske.

Vi, vänstern i Sverige och i Europa, har stora utmaningar framför oss. Det första vi måste ta oss an är att stoppa ratificieringen av Lissabonfördraget. Och det händer saker runt om Europa. I Lissabon demonstrerade närmare 100 000 människor samtidigt som EU-ledare minglade, drack champagne och skrev under det färdiga nygamla fördraget. Den andra utmaningen är att återta den politiska makt som flyttats över på byråkraternas bord. Jag pratar förstås om EU men också om den svenska riksbanken som ett konkret exempel. Då kan politikens innehåll ändras på riktigt. Då upphör naturlagarna att gälla.

—–
Förresten. På lördag demonsterar vi för hyresrätten. Hyresgästföreningen arrangerar protester runt om landet. Se här för vad som händer nära dig!