Hem / Artiklar / Terrorlagarna måste avskaffas

Terrorlagarna måste avskaffas

13 juni, 2006

Förra helgen anordnade Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer en internationell konferens med fokus på säkerhet, fred och demokrati. Ung Vänster deltog tillsammans med den danska organisationen Oprør för att belysa hur europeisk terrorlagstiftning kränker medborgerliga fri- och rättigheter och kriminaliserar andras rätt till motstånd och nationellt självbestämmande. Ung Vänsters inbjudan av Oprør har orsakat en debatt som bygger på rena osanningar och missförstånd.

I likhet med Ung Vänster, som år 2002 gav en symbolisk summa till palestinska PFLP, har Oprør samlat in ekonomiskt stöd till befrielseorganisationerna PFLP och Farc, som kämpar mot ockupation och förtryck. Efter Oprørs demokratiupprop till försvar av politiska fri- och rättigheter, stängde danska myndigheter ner delar av Oprørs hemsida och en av organisationens talesmän åtalades.

Vårt stöd till befrielsekamper ska ställas mot våra regeringars stöd till Israel och den colombianska regimen som i enlighet med definitionen av terrorism uppnår politiska mål genom att systematiskt ”förstöra samhällelig infrastruktur och attackera civila”. Det är viktigt att påpeka att det i grunden inte handlar om stöd till vare sig PFLP eller Farc. För oss handlar det om ett principiellt ställningstagande mot att en sida i en konflikt på lösa grunder terrorstämplas samtidigt som dess motpart, som begår tiofaldigt värre terrorbrott, stryks medhårs. Vi försvarar alla folks rätt till motstånd och nationellt självbestämmande.

Den politiska censuren mot Oprør är en konsekvens av organisationens motstånd mot en absurd och godtycklig terrorlagstiftning. Vi ser att folkrättsenligt motstånd mot ockupation på lösa grunder kategoriseras som terrorism och att organisationer kopplas till terroristverksamhet via ännu bristfälligare bevisföring. Denna utveckling inom EU och våra respektive länder måste komma till ett omedelbart slut. När våra regeringar tiger och legitimerar kränkningar genom misstänkliggörande av specifika grupper i våra samhällen ligger ansvaret på oss medborgare att försvara våra grundläggande fri- och rättigheter.

Ida Gabrielsson och Thaher Pelaseyed, Ung Vänster

Pia McKee och Jens Henneberg Andersen, Oprør

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,841097,00.html