Test Instagram

https://instagram.com/ungvanster

Vi står i solidaritet med våra HBTQ+-syskon i Norge och med alla som känner sig otrygga med att vara den man är 💔✊ ...

Det är ingen slump att killar idrottar mer än tjejer med tanke på hur resurser fördelas, hur mycket mediauppmärksamhet killars respektive tjejers idrottande får samt att tjejer får sämre träningstider. Vi behöver en feministisk idrottspolitik, där tjejers idrottande ges samma resurser som killars. Då måste bland annat riksidrottsförbundet tar ett ansvar och fördelar de statliga pengarna aktivt och rättvist och kommunerna måste också satsa på tjejers idrottande. Fler kvinnor måste få ha ledande roller som tränare eller domare. Riksidrottsförbundet måste aktivt arbeta med det, och kommunerna bör ställa krav även på könsfördelningen i styrande positioner i föreningarna. Idrott är till för alla och vilket kön man har ska inte påverka ens förutsättningar! ...

Det är få områden som idag inte drabbats av nedskärningar, idrotten är tyvärr inget undantag. Alla de skattesänkningar som skett har gjort att kommunerna fått mindre pengar att lägga på ungdomsidrotten. Varje krona som dras in från det offentligt finansierade innebär att verksamheten blir lidande - antingen blir den underfinansierad eller måste ersättas med privata medel. Konsekvensen har blivit att medlemsavgiften höjs eller att man tvingas jobba extra för att tjäna pengar åt klubben. Höjd egenfinansiering, alltså att verksamheten måste stå för kostnader själva istället för att kommunen hjälper till, gör idrotten exkluderande. Den som inte har råd att betala medlemsavgiften eller stå för utrustning som klubben tidigare stod för kan inte delta på samma villkor. Materialtunga idrotter som ishockey eller ridsport blir snabbt reserverade för de rikaste, och arbetarklassungdomar stängs effektivt ute. Ung Vänster vill ha en idrottspolitik där kommunerna tar ansvar så att vem som får utöva vilken idrott inte beror på föräldrarnas inkomster! ...

Idrott och friluftsliv är till för alla!

Sport och idrott är en stor del av ungas liv och fritid. Idag är det inte bara dyrt med utrustning och deltagaravgifter, det är också allt för vanligt att ungdomar slutar utöva sina idrotter för att verksamhet övergår till elitsatsning när man kommer upp i åldrarna. Alla ska ha rätt att utöva idrott och kunna delta i föreningslivet. Vi kräver mer pengar till föreningsverksamhet, att materialbibliotek ska finnas i alla kommuner samt att det ska finnas idrottsplatser i bostads-områden som unga kan använda sig av enkelt och kostnadsfritt!
...

Idag är det internationella picknickdagen! Ung Vänster tycker att alla borde kunna ta en picknick. Vi borde kunna åka bussen gratis till parken efter skolan eller jobbet, som har schysst betalt så fikautgifterna inte är något problem, och givetvis borde alla få två timmar mer fritid att lägga på exempelvis picknick, med sex timmars arbetsdag! ...