Hem / Pressmeddelanden / Till kamp mot den imperialistiska offensiven!

Till kamp mot den imperialistiska offensiven!

16 juni, 2003

George W Bush må vara en idiot, men att tro att kriget i Irak och den allt aggressivare USA-imperialismen beror på honom som person, är att dölja sanningen: idag agerar de imperialistiska makterna för att försvara sina hotade ekonomiska intressen med vapenmakt.

Strävan efter expanderande marknader tar sig olika uttryck. Ibland handlar det om att man påtvingar nationella regeringars så kallade frihandelsavtal, men allt oftare är resultatet militära aktioner. Dagens nyliberala utveckling, där kapitalets intressen diskuterar folkens livsvillkor, innebär konkret att tusentals människor dödas runt om i världen.

Kriget i Irak är inte över så länge USA ockuperar landet. I det här fallet kommer priset för USA:s militära äventyr att bli högt för oss alla. Den internationella rättsordningen och folkrätten har i stort sett skjutits i sank av USA:s nonchalans och upprepade lagbrott. Allt för att en stormakt på dekis ska ge sina storföretag konstgjord andning.

I Palestina har, i skuggan av Irakkriget, situationen förvärrats: den israeliska ockupationsmakten går allt hårdare fram mot såväl civilbefolkning som fredsaktivister. Israel stärker sin kontroll över land och vattentäkter genom att bygga nya murar och bosättningar på ockuperad mark.

I Afghanistan kvarstår situationen med en amerikansk lydregering och ihållande laglöshet. Kriget i Afghanistan pågår fortfarande, även om västmakternas medier bara undantagsvis berör situationen i landet.

I övriga Mellanöstern är amerikanska invasionshot överhängande. I kriget mot terrorismen definieras terrorist som den som inte underkastar sig USA:s världsordning och det tycks inte längre finnas någon gräns för hur långt USA är berett att gå för att slå vakt om sina intressen. Frågan är inte om, utan när och var nästa slag i offensiven ska utkämpas.

Och där vapenmakten talat eller hotet om våld är påtagligt, följer den ekonomiska imperialismen. I Sydamerika håller vattenförsörjningen på att privatiseras i land efter land. Bakom detta står kapitalintressen med sin bas i USA. De har genom påtryckningar tvingat igenom nyliberala frihandelsavtal som slår hårdast mot de fattiga delarna av befolkningen. Det senaste i raden är ALCA (FTAA) som öppnar upp för total kapitalistisk exploatering av alla grundläggande samhällsfunktioner och naturresurser.

Den aggressiva imperialismen väcker motstånd. Motstånd mot krigen. Motstånd mot militära ockupationer. Motstånd mot nyliberala handelsavtal.

I Brasilien kämpar MST – de jordlösas rörelse – mot den orättvisa jordfördelningen. 1,5 miljoner människor har rest sig mot rådande världsordning för rätten till ett drägligt liv. Det folkliga motståndet mot USA:s och Storbritannien krig i Irak har visat sig i massdemonstrationer med miljontals människor runt om i världen. De palestinska barnen visar sitt motstånd genom att vägra acceptera utegångsförbuden. Mitt i ockupationens ständiga förtryck går de ut på taken och leker med drakar. I Sverige har fredsrörelsen vuxit sig stark och tvingat regeringen att fördöma USA:s krig i Mellanöstern.

Nu krävs det att fredsrörelsen utvecklas till en stark antiimperialistisk kraft. Ung Vänster kommer att ha en aktiv roll i en sådan rörelse.

Solidaritet handlar om gemensam kamp för gemensamma intressen. Tillsammans tar vi kampen för en rättvisare värld.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030608,
på uppdrag av kongressen