Hem / Pressmeddelanden / Tjänstedirektivet – fortfarande en otjänst

Tjänstedirektivet – fortfarande en otjänst

18 februari, 2006

EU-parlamentet röstade i torsdags om det länge omstridda tjänstedirektivet. Direktivet, som syftar att öppna upp och skapa konkurrens på marknaden för tjänster inom unionen, har varit på tapeten länge och föranlett massiva protester från fackliga organisationer såväl i Sverige som i östeuropa. Protesterna har framförallt gällt den så kallade ursprungslandsprincipen, som innebar att ett företag som utför arbete i andra länder enbart behöver följa de regler och avtal som gäller i ursprungslandet. Denna princip var det tydligast påtagliga hotet mot arbetsrätt och löner, syftet med den var att såväl ge företagen möjlighet att dumpa löner som att skapa konkurrens mellan löntagare i olika länder och att öppna upp för privatiseringar inom tjänstesektorn.

Ursprungslandsprincipen är borttagen i det kompromissförslag som i torsdags röstades igenom, de breda fackliga protesterna tvingade helt enkelt EU-kommissionen att backa. Det tjänstedirektiv som nu antagits av parlamentet är ett resultat av omfattande fackliga protester men lämnar samtidigt dörren öppen för den europeiska höger som öppet driver på för en utveckling där löner och löntagarnas rättigheter på arbetsmarknaden ska pressas ned och försämras.

även om direktivet blivit bättre på några punkter saknas fortfarande tydliga skrivningar om vilka regler som gäller. Det är ännu oklart om det ska vara möjligt att dumpa löner och sociala villkor genom att utnyttja arbetare från låglöneländer. Frågor om löner och arbetsvillkor blir istället juridiska spörsmål för ett gäng jurister med enhetliga frisyrer i EG-domstolen. Dessutom finns det inget som säger att ministerrådet kommer att anta direktivet i den form parlamentet beslutat.

Ung Vänster anser att det grundläggande problemet kvarstår trots dessa förändringar. Att EU överhuvudtaget lagstiftar om villkoren för och på den svenska arbetsmarknaden är i sig oacceptabelt men oundvikligt så länge EU-medlemskapet kvarstår. Men att de mest fackfientliga delarna av förslaget inte gick att driva igenom i parlamentet innebär inte att EU blivit mindre av ett nyliberalt och odemokratiskt projekt. För att kunna försvara den svenska modellen, kollektivavtalen och sociala villkor måste makt tas tillbaka från EU.

Vi säger därför det vi alltid sagt – Sverige måste lämna EU!

Antaget vid försbundsstyrelsens möte 060219

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]