Hem / Pressmeddelanden / Ung och dumpad

Ung och dumpad

16 februari, 2009

Den 13:e februari släppte LO en dyster rapport om anställningsformer på svensk arbetsmarknad. För den som är ung finns inte mycket trygghet att få – framförallt inte om man har fel kön. Bland ungdomar som är mellan 16 och 24 år har 61 % av kvinnorna en tidsbegränsad anställning, mot 41 % av männen. Med andra ord är det 100 000 fler kvinnor än män som har otrygga anställningar och löper därmed stor risk för arbetslöshet i spåren av krisen. De tysta varslen, där tillfälligt anställda får lämna sina arbetsplatser, breder ut sig bortanför tidningarnas rubriker.

Det är unga kvinnor på arbetsmarknaden som drabbas hårdast. Undervärderingen av kvinnors arbete och de kvinnodominerade yrkena håller i sig, och förstärks. Det ökande användandet av tidsbegränsade anställningar är något som i förlängningen slår mot allas rättigheter på arbetsmarknaden, oavsett vilken anställningsform man har. Bland de med tidsbegränsade anställningar är det bara hälften som är med I facket. Medan regeringen ägnar sig år skattesänkningar i mångmiljardklassen, låter man kommunernas ekonomi haverera. Samtidigt som de hävdar att vi inte har råd att satsa på välfärden, ger de spekulerande storbanker garantier på över tusen miljarder kronor. De som tydligast drabbas av regeringens politik och av situationen på arbetsmarknaden är unga kvinnor.

Vi sitter i samma båt, och måste hjälpas åt att ro, säger Anders Borg. Samtidigt låter han allt fler falla överbord. Finanskrisen innebär ett utmärkt tillfälle för regeringen att driva igenom  sin politiska agenda – svagare fackföreningar, ökad makt åt arbetsgivarna och en slit- och släng-arbetsmarknad för ungdomar.

Finanskrisen är ingen orkan som blåste in utifrån och som vi stilla ska vänta ut. Krisen går att motverka. Men det kräver satsningar. Det kräver att vi investerar i såväl utbildning som infrastruktur, rustar upp den offentliga sektorn, skapar en trygg arbetsmarknad och bygger bostäder människor har råd med. Det kräver att vi aktivt fattar rodret och gasar bort från stormvågorna.

Nu har vi möjlighet att vända utvecklingen och lösa såväl välfärdskrisen och finanskrisen på samma gång. Vi ska inte bakåt, nedåt – vi ska uppåt och framåt. 

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 090215

För mer information, kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
[email protected], 0738-24 12 13