Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster kräver stopplag mot privata skolor

Ung Vänster kräver stopplag mot privata skolor

31 augusti, 2008

I förra veckan började tusentals barn och ungdomar skolan igen efter sommarlovet. Många gick till den första skoldagen i spänd förväntan, och kanske var skolledare och lärare runt om i landet lika spända. För i takt med att antalet privata skolor har ökat explosionsartat, har det blivit nära på omöjligt för kommunerna att från år till år veta hur många elever man faktiskt kommer att få.

Sverige har en av världens mest liberala lagstiftningar när det gäller privata skolor. Skolverket, som behandlar ansökningarna, gör i regel mycket generösa bedömningar och kommunerna, som faktiskt ansvarar för skolsystemet, har inte mycket att säga till om. De privata skolorna försvårar planeringen för de kommunala skolorna. Det är dock inte det enda problemet.

Högerns argument för etablering av fler privata skolor är att de leder till mångfald, i realiteten står privata skolor i direkt motsättning till att elever med olika bakgrund möts. Snarare bekräftas det i undersökning efter undersökning att segregationen ökar på privata skolor. Det är mer sannolikt att barn till högutbildade föräldrar väljer en fristående skola än att barn med arbetarklassbakgrund gör det. Samtidigt som skolväsendet blir mer uppdelat gör de privata skolornas ägare storvinster på våra skattemedel. Att driva skolföretag i Sverige har helt enkelt blivit en miljardindustri.

På tio år har antalet privata grundskolor mer än fördubblats, och antalet elever som går i fristående skolor har ökat med 200 %. Trots att kommunerna har ansvaret för skolans organisation och ekonomi rådet det i praktiken idag fri etableringsrätt, och kommunerna har inget att säga till om när det gäller överetablering av privata skolor i sin egen kommun. Att högern gillar ett system som möjliggör för privata storföretag att skära guld med täljkniv är inte så konstigt, men någon gång måste detta oseriösa experimenterande med vårt skolväsende få ett slut.

Därför kräver Ung Vänster nu en stopplag mot etableringen av nya privata skolor. Fram tills dess att regler, som inte innebär att de privata skolorna gynnas på den kommunala skolans bekostnad, har införts, ska Skolverket inte ta emot och behandla ansökningar om att få starta fristående skolor. Kommunerna måste också få vetorätt och möjligheten att säga nej när en privat skola ansöker om att få starta i kommunen.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080831

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
[email protected], 0738-241213