Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

7 februari, 2010

Under vintern har många svenskar fått uppleva ett stort antal tågförseningar. På vissa sträckor har resenärerna fått vänta i timtal för att komma fram till sina slutmål. Det tycks inte krävas mycket mer än oväntad väderlek för att SJ ska hamna i stora svårigheter. Det här måste nu bli en väckarklocka för den svenska regeringen att göra något åt våra järnvägar för att slippa de stora problem, både för enskilda passagerare och för företag, dessa förseningar orsakar.

Vi har prövat högerns lösningar – bolagisering och konkurrensutsättning – och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt – att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.

I Europa finns ytterligare avskräckande exempel på vad avregleringar av landets så viktiga infrastruktur har lett till. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har resultatet blivit uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. I flera stora städer har man på senare tid tagit tillbaka tågtrafiken i offentlig regi just av den anledningen.

Banverket uppskattar att det fram till 2015 saknas 8 miljarder kronor till banunderhåll om tågförseningarna ska minska med minst 50 %. Det är pengar som behöver skjutas till så snart som möjligt.

SJ:s vinstkrav bör ersättas med ett transportpolitiskt krav som handlar om att tillgodose människors behov. Där behöver man fokusera på rimligare priser och ökad turtäthet.

Våra järnvägar ska vara stabila, pålitliga och trygga att åka på, även i minusgrader. För det krävs mycket stora investeringar som den borgerliga regeringen idag helt försummat. För ekonomin, miljön och tågets konkurrenskraft gentemot flyg och bil måste vi på allvar börja satsa på vår järnväg.  

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
[email protected], 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
[email protected], 070-203 82 04