Hem / Blogg / Ung Vänsters riksting 2019

Ung Vänsters riksting 2019

29 januari, 2019

Den 19-21 april är det dags för Ung Vänsters riksting 2019!

Viktiga datum
19 januari – Förslag till dokument och dagordning ska vara distrikt och klubbar tillhanda
8 mars – Motionsstopp
8 mars – Sista dag att rapportera in ombud
5 april –  Handlingar skickas ut till ombuden
19-21 april Riksting

Handlingar till riksting – Förslag

Förbundsstyrelsens Förslag på dag-, arbets- och rikstingsordning

Föbundsstyrelsens förslag till Arbetsmarknadspolitiskt program

Förbundsstyrelsens förslag till dokument “Generation Revolution”

Förbundsstyrelsens förslag till EU-uttalande

Handlingar till riksting – Motioner och motionssvar

Motioner och motionssvar – Arbetsmarknadspolitiskt program 

Motioner och motionssvar – Generation Revolution

Motioner och motionssvar –  EU-uttalande

Valkonferens inför riksting

Rikstinget är en chans för dig att påverka Ung Vänster. Detta riksting kommer vi behandla ett arbetsmarknadspolitiskt program, ett dokument kallat ”Generation Revolution” och ett EU-uttalande. Till rikstinget väljer distrikten valda ombud som åker för att representera distriktet på rikstinget.

Har din klubb och distrikt inte kallat till val av rikstingsombud i samband med en distriktårskonferens så ska man kalla till en valkonferens. Samtliga distrikt har fått information om hur många ombud man har att skicka och fått mallar för kallelse till valkonferens. För frågor om riksting eller om ni vill ha hjälp med att anordna valkonferensen kontakta er förbundsfadder eller förbundscentralen på [email protected] så kan vi hjälpa er!

[start] Frågor och svar:  [toggle fraga=”Hur anmäler jag mig?”]Genom att delta i ditt distrikts valkonferens och ställa upp till ombud. Har du några frågor kring valkonferenser kontakta [email protected].[/toggle] [toggle fraga=”När och var är det?”]Rikstinget pågår 19-21 april och resorna bokas av förbundscentralen.[/toggle] [toggle fraga=”Hur fungerar det praktiska”]Sover gör vi gemensamt på hårt underlag. Duschmöjligheter finns. Ung Vänster står för måltiderna. Precis som alla Ung Vänsters arrangemang är rikstinget alkohol- och drogfritt. Om någon bryter mot detta skickas man hem på egen bekostnad.[/toggle][toggle fraga=”Vad ska jag ta med mig?”]Det du behöver tänka på förutom att ha med dig kläder och hygienartiklar är att ta med sovsäck, liggunderlag, penna och anteckningsblock.[/toggle] [toggle fraga=”Hur skriver man en motion?”]Läs instruktionerna nedanför!.[/toggle] [end]

Såhär skriver man en motion:
Alla medlemmar, klubbar och distrikt har rätt att skriva motioner, ändringsförslag på de dokument som förbundsstyrelsen föreslår. Det är ett viktigt verktyg för medlemmarna att vara med och påverka. När man skriver en motion redogör man helt enkelt för vad man vill ska ändras, tas bort eller läggas till. Sista dag för att skicka in motioner till [email protected] är den 8 Mars 2019. En motion innehåller en brödtext, där man förklarar vad man vill, och en att-sats, där man tydligt skriver vad man vill att rikstinget ska besluta.

Exempel på hur man kan utforma en motion:

Fritidsgårdar för gammal och ung, sida 1 rad 5-12 (rubrik med ämne, sid- och radnummer)

Jag tycker att vi borde ha som målsättning att det ska finnas fritidsgårdar för pensionärer också, inte bara för unga.

(brödtext)

Jag yrkar:

Att på sida 3 rad 20 efter ”alla unga ska ha rätt till en fritidsgård” lägga till ”det gäller också pensionärer”

(att-sats, med rad- och sidnummer på vad ni vill ändra)

Maggan Maggio, Ung Vänster Satansgatan

(namn och klubb)