Hem / Pressmeddelanden / Vad tycker regeringen om hets mot folkgrupp?

Vad tycker regeringen om hets mot folkgrupp?

20 januari, 2004

I ett brev till utrikesdepartementet frågar Ung Vänsters ordförande Ali Esbati vad regeringen anser om hets mot folkgrupp som företeelse. Anledningen är uttalanden som Israels ambassadör Zvi Mazel gjorde i samband med sitt angrepp mot ett konstverk på Historiska museet. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet sade ambassadören bland annat: ”Nu vet vi vad araberna gör. De är initiativtagare till terror överallt, överallt. Särskilt i Israel. Araberna, palestinierna, absolut, ja”.

– Detta är enligt min mening ett uppenbart fall av hets mot folkgrupp. Vad är ett sådant uttalande om inte ett som ”uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”? Ambassadörens attack mot konstverket var ett officiellt agerande som han uttryckligen sagt att han inte ångrar. Det skedde i ett offentligt sammanhang och var ägnat åt offentligheten, skriver Esbati i brevet.

Han menar att förbundet övervägt en polisanmälan mot Zvi Mazel. Men han åtnjuter diplomatisk immunitet och det är upp till den svenska regeringen att markera vad som inte är acceptabelt, genom att förklara Mazel icke önskvärd i landet.

– Annars måste man rimligen betrakta det som att regeringen inte ser allvarligt på hets mot folkgrupp. I ett läge då rasism och främlingsfientlighet utgör ett allt allvarligare hot mot människor i Sverige – inte minst muslimer och araber – vore det en oerhört olycklig signal, skriver Esbati det brev som han skickat till UD.

– Israels ockupationspolitik är öppet rasistisk. Nu har också landets ambassadör i Sverige tydligt uttryckt sig i rasistiska termer. Regeringen måste rimligen agera, avslutar Ali Esbati