Hem / Blogg / Vänstern står för frihet

Vänstern står för frihet

8 oktober, 2008

Via Jens Holm hittar jag en ranking över olika partier i Europaparlamentet och hur deras ledamöter har röstat rörande förslag om inskränkningar i internet. Telekompaketet som vi har bloggat om tidigare var ett sådant förslag som dock föll tack vare initiativ från Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

Rankingen talar sitt tydliga språk. Medan Vänsterpartiets ledamöter, Svennson och Holm, toppar listan tätt följda av folkpartisten Olle Schmidt och socialdemokraterna Jan Andersson och Jöran Ferm, hittas batonghögern längst ner i listan. Sist är Gunnar Hökmark och näst sist kristdemokraten Lars Wohliln. Folkpartister som Lena Ek och moderatnerna Charlotte Cederschlöld och Christoffer Fjellner återfinns också bland bottenskrapen.

Trenden är inte isolerad till Sverige utan en snabb genomgång av andra EU-länderna bekräftar tendensen. Bland tyskarna är det Verts/ALE och GUE/NGL som toppar. Samma trend gäller Italien, Portugal, Grekland, Spanien och Frankrike.

Jens Holm förenklar den statistiska analysen genom en mycket enkel ekvation Vänsterpartiet=Frihet!