Hem / Blogg / Vänsterpartiet kräver att Göteborg slutar handla från Israel

Vänsterpartiet kräver att Göteborg slutar handla från Israel

16 januari, 2009

I ett yrkande till kommunstyrelsens sammanträde på onsdag (21/1) föreslår Marie Lindén (v) att kommunstyrelsen tydliggör för Stadens nämnder och styrelser att samtliga varor som producerats i Israel eller på av Israel ockuperat område är att betrakta som oförenliga med Stadens upphandlings- och inköpspolicy till dess att motsatsen är bevisad av oberoende kontrollorgan.

– Vi har tidigare föreslagit en kommunal bojkott av Israel. Det är inte förenligt med kommunallagen. Sedan dess har Staden ändrat sin upphandlings- och inköpspolicy. Vi vill pröva om krigsförbrytelser är förenliga med Stadens policydokument, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Israel förbjöd nyligen två arabiska partier att ställa upp i parlamentsvalet i februari. Därmed kan inte varor från Israel anses upp­fylla ILO konvention nr. 87 – om föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera – som numer finns i Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy. Vidare går det inte garantera att konvention 98 – om rätten att organisera och förhandla kollektivt – upprätthålls i det ockuperade Palestina.

– Slutsatsen måste rimligtvis bli att inga varor från Israel som inte oberoende kontrollorgan kan intyga följer stadens inköps- och upphandlingspolicy kan komma på tal vid upphandling och inköp till Stadens verksamheter, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Läs yrkandet här!

I medierna: ETC, DN1, DN2, SvD, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan