Hem / Blogg / Vapenvilan splittrar Palestina!

Vapenvilan splittrar Palestina!

7 januari, 2009

Det sk. världssamfundet har nu arbetat fram en plan för vapenvila. Det krävdes dryga 700 palestinska liv, varav 220 döda barn, för att världens ledare skulle agera. Det är till att börja med en skam och det yttersta beviset för den avhumaniseringsprocess som pågår gentemot dem som motsätter sig västvärldens planer för ekonomisk-militär uppdelning.

Så vad händer nu? Vad innebär vapenvilan? Det som direkt berör det sönderbombade Gaza och dess befolkning är att Israel tar en daglig 3 timmars paus i mördandet. Ja men då så…

Ulf Bjereld har redogjort för vapenvilans tre delar,

1) Omedelbart eldupphör för att släppa fram humanitär hjälp.
2) Skärpt kontroll, under internationell övervakning, av gränsen mellan Gaza och Egypten för att stoppa smugglingen. Blockaden av Gaza skall upphöra och gränsövergångarna öppnas.
3) Egypten inbjuder Hamas och Fatah till palestinska försoningssamtal i syfte att bilda en palestinsk samlingsregering som världssamfundet kan samverka med.

I grund och botten är vapenvilans mål att försvaga eller förinta Hamas. Vapentillförseln till Hamas ska strypas medan Israel fortsätter att rustas upp av USA men också av vårt lilla Sverige. Det finns en uppenbar risk för att splittringen mellan Fatah och Hamas består och fördjupas vilket gynnar Israels intressen. De senaste tre åren har varit ett levande bevis på vad en svag, splittrad palestinsk ledning kan leda till. Gaza brinner och Västbanken tas över av expanderande bosättningar och en apartheidmur som gör ett palestinskt samhällsbygge omöjligt.

Ulf Bjereld har också rätt i att Fatah kan ta tillfället i akt för att utmanövrera Hamas vilket skulle leda till en ännu svårare sitaution i Gazaremsan. Att de två parterna enas är därför ett viktigt steg.

Trots beskedet om en närstående vapenvila eskalerar det israeliska attackerna. Ett luftangrepp tog livet av tre barn och deras pappa. Just barnen verkar systematiskt bli måltavlor för den israeliska armén. Traumat efter F-16 plan och bomber lär förfölja de barn som överlever aggressionerna. Den humanitära krisen är ett faktum. Det saknas mediciner och vatten.

Till sist. Flera våldsdåd har uppmärksammats. Judiska samlingslokaler i Helsingborg och Malmö har vandaliserat. Det är förstås helt oacceptabelt. Nu på lördag kommer tusentals människor att demonstrerar för Gaza. Det blir en manifestation för fred och till försvar av mänskligheten, men också ett tydligt avståndstagande från krig och förbrytelser. Attentaten i Helsingborg och Malmö har inget med en fredrörelse att göra och måste fördömas!

Andra som bloggat: Esbati, Svensson, Jinge, Palestina-info, Gaza; Peace n’ Freedom, Löfqvist, Lindborg
Andra medier: DN1, DN2, SvD, Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, LO-tidningen 1, LO-tidningen 2