Hem / Blogg / Vård åt papperslösa

Vård åt papperslösa

13 mars, 2008

Landstinget i region Skåne har beslutat att ge papperslösa rätt till subventionerad sjukvård. Ett bra och viktigt beslut, som andra landsting förhoppningsvis kan komma att ta efter. Grundproblemet kvarstår dock, att papperslösa och gömda inte har samma rätt till vård som oss andra som bor i landet. Vi har istället ett inhumant system som orsakar stort lidande, då papperslösa i rädsla att bli polisanmälda och utvisade inte vågar söka sig till sjukvården. Vänsterpartiet har länge varit drivande i frågan om papperslösas rättigheter, och arbetat för att få till stånd en förändring. Läs till exempel Kalle Larssons olika blogginlägg om detta, t.ex. här och här.

Just nu föreligger ett nytt lagförslag från regeringen, som tyvärr visar att regeringen inte ändrat sin hållning – papperslösa och gömda ska inte heller i fortsättningen ha rätt till sjukvård på samma premisser som oss andra. Regeringen föreslår istället en lagstiftning som innebär att dessa grupper får fortsätta betala akutvården själva. Får regeringen som de vill, kommer människor alltså även framgent att tvingas stå inför valet att inte få den vård man behöver eller att leva i rädslan att kastas ut ur landet. Det är skamligt.