Hem / Artiklar / Varför har vi en kampanj om yrkesprogrammen?

Varför har vi en kampanj om yrkesprogrammen?

5 oktober, 2021

Det är vi som bygger landet! Det är vi i arbetarklassen som håller samhället igång och rullande. Det är barnskötare som lär barnen i förskolan, det är byggarbetare som skapar nya hus, och det är undersköterskor som tar hand om folk när de blir gamla. Trots att det bland annat är dessa yrken som fyller flera av de mest nödvändiga funktioner i samhället är det de yrkesförberedande gymnasielinjerna som läggs ner, det är de skolorna som bortprioriteras och som inte har behörighet till högskolestudier.

Under decennier av nedskärningar, new public management och inskränkningar i arbetsrätten, så har politiken inneburit försämringar för arbetarklassen. Samtidigt har RUT, ROT och andra bidrag till de rika implementerats av staten. Vi lever i en tid där samhället (läs politikerna) präglas av förakt gentemot arbetarklassen. Detta syns tydligt om man tittar på yrkeslinjerna och hur de ständigt bortprioriteras.

Kampanjen Det är vi som bygger landet innebär därför krav som innebär förbättringar för oss unga i arbetarklassen, och speciellt för oss som går yrkeslinjerna på gymnasiet. Vi behöver en stärkt utbildning där vi får veta våra rättigheter på arbetet. Vi behöver flera och bra praktikplatser. Vi behöver fler lärlingsplatser. Vi behöver bättre möjligheter till vidareutbildning. Högern har kämpat hårt med att de unga som går på yrkesförberedande program inte ska kunna välja sin framtid lika mycket som andra unga och nu är det dags att avslöja dem som det de verkligen är: klasshatande översittare

Dessa problem har bara blivit värre under COVID-19 krisen. Arbetsplatser har haft begränsad bemanning, i vissa fall varit nedstängda medan i synnerhet branscher som hotell och restaurang har drabbats av stor ekonomisk förlust. Även skolor har varit nedstängda och på distans.

Ung Vänster ställer därför följande krav:

 • APL åt alla
  Idag är det långt ifrån alla elever som får en riktig praktik, på en riktig arbetsplats, med en riktig handledare. Vi kräver att alla ska få en bra APL och kunna få sina första kontakter till arbetslivet. Det får vara nog med att man skiter i yrkesprogrammen.

 • Fler lärlingsplatser och högskolebehörighet till alla program
  Det finns för lite lärlingsplatser idag. Trots att man går ett yrkesförberedande program så får man inte alltid jobb inom det yrket man utbildat sig till för att företagen inte anställer lärlingar. Vi kräver fler lärlingsplatser och att alla som går på gymnasiet, oavsett linje, får högskolebehörighet så att man kan studera vidare i livet om man vill.

 • Höja ersättningen
  Idag får man en alldeles för liten mat- och reseersättning av skolan när man är ute på praktik. Ersättningen ska vara till för att man ska kunna ha råd med lunch men räcker ofta inte ens hela månaden ut. Höj ersättningen när man är ute på APL!

 • Vi behöver få veta våra rättigheter
  Kunskap är makt, därför är det ingen slump att det har blivit svårare för fackföreningar att utföra skolinformation eller ha annan närvaro på skolor. Idag finns det gott om chefer som utnyttjar unga på arbetsmarknaden. Vi borde ha rätt att få veta våra rättigheter. Det ska inte vara lätt för cheferna att ge oss för låg lön eller strunta i vår arbetsmiljö bara för att vi är unga. Därför borde arbetslivskunskap införas som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet.


För att skapa verklig förändring vet vi att det krävs att man också organiserar sig, därför kommer vi att bära ut deras krav till skolor och torg runt om i landet!

Fackliga Utskottet