Hem / Pressmeddelanden / Vi förtjänar trygga jobb

Vi förtjänar trygga jobb

19 juni, 2012

Situationen på svensk arbetsmarknad präglas alltmer av otrygghet och tuffa villkor, speciellt för unga. Årets avtalsrörelse har varit svår och visar på de stora skillnader som finns mellan parternas syn på vilken arbetsmarknad man vill se i framtiden. I grunden handlar det om synen på människors rätt till en trygg livssituation och värdig lön.

I förhandlingarna mellan Hotell och restaurangfacket och arbetsgivarparten Visita har motsättningarna varit stora. Medan HRF vill se en ökad trygghet för de anställda och ett minskat löneglapp, viftar Visita istället bort kraven som ”kostnadssamma villkorsändringar”. Centralt i konflikten mellan Hotell och restaurangfacket och arbetsgivarna, är frågan om en  höjning av de lägsta lönerna och en kamp mot de osäkra anställningsvillkoren inom en bransch som präglas av ökad stress och otrygghet. Närmare 40 % av de anställda ligger på den lägsta lönenivån, och det pågår ett strukturellt överutnyttjande av korttidsanställningar, där 44 % arbetar på en tidsbegränsad anställning.

Kampen mot de otrygga anställningarna är en av vår generations stora frågor. Inte minst är det unga och tjejer som utnyttjas och tvingas ställa upp på dåliga villkor när restaurangnäringen gömmer sig bakom floskler om flexibilitet och ingångsjobb för att fortsätta öka sina vinster. Det krävs att vi organiserar oss fackligt och gemensamt ställer krav för vår framtid. De krav som finns i LO-samordningen är avgörande för att skapa trygghet för unga på jobbet. Framtidens arbetsmarknad kan inte vara att gå tillbaka till sekelgamla daglönarmodeller. Ung Vänster kräver förändring, schysta villkor och en lön att leva på. Vi vägrar vara Generation Otrygg!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 8-10 juni 2012.