Hem / Pressmeddelanden / Vi hatar bemanningsföretag!

Vi hatar bemanningsföretag!

15 maj, 2010

 

Alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Ett fast och tryggt jobb är en förutsättning för varje person att skapa sitt liv efter eget tycke, men för oss ungdomar är det idag sällsynt med en fastanställning. Idag är otrygga anställningar mer regel än undantag. Vi hänvisas till timanställningar, vikariat, anställningar hos bemanningsföretag och därmed till en otrygg vardag.

För oss innebär det att vi inte vet var vi ska jobba imorgon eller om man överhuvudtaget har ett jobb att  till. Det gör det svårt att organisera sig och driva igenom krav på arbetsplatsen. Samtidigt innebär det för våra arbetsgivare att de kan kringgå våra lagstadgade rättigheter och ge oss sparken närhelst de vill. Det finns flera exempel på företag som satt i system att sparka sina fastanställda, för att sedan direkt återanställa samma personal via bemanningsföretag, men med väsentligt försämrade villkor. På arbetsplatserna bidrar bemanningsföretagen dessutom till skapandet av ett A- och ett B-lag, eftersom den inhyrda personalen fråntas alla möjligheter att bli inlasade.

Högern vill få oss att tro att bemanningsföretag och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler jobb, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där vi unga tvingas ta skitjobben. Det är ofta dyrare för företag att ta in personal via bemanningsföretag istället för att fastanställa direkt. Arbetsgivarna köper sig helt enkelt fria från skyldigheten att följa arbetsrätten. Vad vi behöver är inte ännu ett sätt för företagen att utnyttja vår arbetskraft. Tvärt om förtjänar vi fasta och trygga jobb!

LO-facken har i den pågående avtalsrörelsen tagit upp kampen mot bemanningsföretagen. Det är bra och viktigt att fackförbunden tar ungas situation på allvar, men det krävs mer. Det är nödvändigt att tillsvidareanställningar återigen blir norm på arbetsmarknaden och att säkerställa allas rätt till ett tryggt arbete. Bemanningsföretag var förbjudna i Sverige till för mindre än tjugo år sedan. Ung Vänster kräver att LAS förstärks så att företrädesrätten till återanställning garanteras. Vi vill att det ska vara dyrt för arbetsgivare att anställa på dåliga villkor, och vill därför ha en straffavgift på arbetsgivaravgiften för visstidsanställda. På längre sikt vill vi ha bort bemanningsföretagen från arbetsmarknaden. Behovspersonal ska bara användas vid extrema toppar och inte sättas i system.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16