Hem / Blogg / Vi som älskar internet

Vi som älskar internet

8 maj, 2009

Efter all skit som har regnat ner från regeringshåll och EU så drar Vänsterpartiet igång kampanjen “Vi som älskar internet“,

Det internet som vi känner idag står inför en rad hot. Både dess infrastruktur och användningsområden riskerar att radikalt förändras om den framtid som EU, den borgerliga regeringen och en rad storföretag föreslår blir verklighet. Ett storebrorssamhälle online håller idag på att ta form där upphovsrättsorganisationer har givits mandat att agera så väl polis som åklagare och utpressare och där staten lyssnar på och läser varenda rad som skrivs på Facebook eller mailas till utlandet. Helt legalt. Vänsterpartiet slåss med näbbar och klor mot denna utveckling.

Vi vill behålla ett internet som skapas av människor för människor, ett nät utan censur och övervakning. Vi vill säkerställa rättssäkerheten för internetanvändare och motarbetar en nätinfrastruktur som hotar yttrandefriheten och som möjliggör att man säljer tillbaks det nät som redan tillhör användarna i små bitar. Vänsterpartiet kräver att alla förhandlingar som pågår om nätets framtid ska genomsyras av öppenhet och transparens.

Vi vill ändra upphovsrättslagen så att den vanliga fildelningen blir tillåten. Vi vill också göra kultursatsningar för att se till att fler kan leva på att göra film och musik. Bland annat vill vi se digitala bibliotek för film och musik, med en generös biblioteksersättning efter samma principer som de vanliga biblioteken.

Nu kommer också en rapport, “Frihet på internet“, där Vänsterpartiet tecknar upp framtidens internet som utgår från användarnas behov och vilja istället för de mäktiga företagens intressen. Ett utdrag från förordet,

Att vinna striden för frihet på internet blir inte lätt. Motståndet är betydande.

Den borgfred som det politiska etablissemanget har utlovat kan nog riksdagspartierna glömma. Inte bara i denna fråga. EU är numera i huvudsak inrikespolitik. Om riksdagen abdikerar under ett halvår från demokratisk debatt så förs frågan istället på arbetsplatser, i folkrörelser och på nätet.

Läs hela rapporten här!

Andra som bloggat: Jens Holm1, Jens Holm2, Jonas Sjöstedt, Svensson
I medierna: SvD1, Sydsvenskan, SvD2, Sydsvenskan2, Expressen