Hem / Pressmeddelanden / Vi vägrar hålla tyst!

Vi vägrar hålla tyst!

15 november, 2005

Det blåser snåla vindar över Sverige. För några veckor sedan avskedade företaget Connex Sverige AB, som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm, facklubbsordföranden Per Johansson efter anklagelser om illojalitet mot företaget. Från arbetsplatser, utredare och fackförbund inom både LO, TCO och SACO kommer vittnesmål om ett kallare klimat på Sveriges arbetsplatser. Risken att bli förbigången i lokala löneförhandlingar eller motarbetad av arbetsgivaren gör att rädslan sprider sig – och fackliga företrädare har särskilt ställts ute i snålblåsten.

Det har sagts förr, men det behöver konstateras igen. Avskedandet av Per Johansson är mer än ett angrepp mot en enskild person – det är ett angrepp mot hela fackföreningsrörelsen. Arbetsgivarna har de senaste åren sagt upp eller köpt ut fackliga företrädare som är alltför obekväma – fackliga företrädare som helt enkelt försökt kämpa för sina medlemmars intressen. Det är Per Johanssons skyldighet att som företrädare för tunnelbaneförarna i Stockholm att påtala allvarliga brister i säkerheten och arbetsmiljön inom kollektivtrafiken, brister som nonchalerats av arbetsgivaren i flera års tid. Per Johansson har tagit sitt uppdrag på allvar och det är därför han tystas av Connex.

Med ett växande antal visstidsanställningar ökar problemen. Närmare hälften av kvinnor mellan 18-29 år som arbetar i yrken inom LO har någon form av otrygg anställning. Vardagen för till exempel en behovsanställd är att chefen kan ringa och meddela samma morgon om man är välkommen till jobbet den dagen eller inte. De osäkra anställningarna är ett väldigt smart sätt att hålla sina arbetare stressade, osäkra och framför allt tysta. En timanställning, ett korttidsvikariat eller att hyras ut av bemanningsföretag innebär en väldigt svag position på arbetsmarknaden.

Upphandlingar vinner man genom att lägga det lägsta anbudet, och ska företaget samtidigt göra vinst kommer det att gå ut över de anställda. När kollektivtrafik, sjukvård och skolor läggs ut på entreprenad eller säljs ut ersätts öppenhet, meddelarskydd och offentlighetsprincip med slutenhet och krav på "lojalitet" mot företaget. Insynen i privata företag är dålig, vi vet inte var våra skattepengar går och personalen får inte använda sig av det grundlagsfästa meddelarskydd som gäller för offentligt anställda. Ett meddelarskydd som skyddar dem mot repressalier från arbetsgivaren om de påtalar missförhållanden på arbetsplatsen till media.

Ung Vänster kämpar för en arbetsmarknad där cheferna inte kan tafsa på våra rättigheter och behandla de anställda lite hur som helst. Det innebär att vi kämpar för trygga jobb med lön att leva på, meddelarskydd även i privat sektor, att privatiseringshysterin som svept över Sverige stoppas och att verksamhet som till exempel Stockholms tunnelbana ska tas tillbaka till offentlig regi. Vårt krav är att anställda ska kunna säga precis samma sak som SEKO i sin kampanj – vi vägrar hålla tyst!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]