Hem / Blogg / Vill ni ha det som i Sovjet?

Vill ni ha det som i Sovjet?

17 juni, 2008

Ida Gabrielsson kommenterar borgarnas desperata försök att klubba igenom FRA-lagen, den största inskränkningen av den personliga integriteten i modern tid.

– Sådana här beslut fattas inte i ett politiskt vakuum. Ända sedan “kriget mot terrorismen” inleddes 2001, har vi kunnat se hur demokratiska landvinningar tryckts tillbaka med vaga motiveringar om terrorhot. Regeringens argumentation har haft som syfte att skrämma upp folk med ord som “yttre hot” för att driva igenom fler och fler tvångsmedel.

I och med beslutet kommer alla inom landets gränser att utsättas för FRA: s övervakning utan att det krävs misstanke om brott eller godkännande från åklagare. Allianspartierna, som så ofta säger sig står för människors fri- och rättigheter, har piskat sina ledamöter att mangrant rösta för den största inskränkningen av den personliga integriteten i modern tid. Det visar att vänstern står ensam som försvarare av vår demokrati.

Läs kommentaren här.

Nu visar det sig att FRA olovligt har samlat in och lagrat data i över tio år. Rapport rapporterar helt riktigt om FRA:s dubbelspel inför beslutet som kommer att tas upp i riksdagen imorgon. FRA har angett att “den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras.” Detta påstående visar sig nu vara felaktigt. FRA har lagrat insamlat data i över ett och halvt år enligt generaldirektören Ingvar Åkesson.

Med andra ord försöker den svenska regeringen genom sin proposition rörande signalspaning att avkriminalisera en verksamhet utförd, utan stöd i lagen, av en statlig myndighet under tio år.

Läs om FRA i media: DN1, DN2, DN3, DN4
Övriga kommentarer: Vänsterpartiet