Hem / Blogg / Vinstdrivna skolor och betyg

Vinstdrivna skolor och betyg

24 augusti, 2010

Ung Vänster och Vänsterpartiet vill förbjuda skolföretag att ta ut vinster. Skattepengar ska gå till välfärden – i det här fallet till att skapa världens bästa skola – inte ner i fickorna på aktieägare. Rossana Dinamarca skrev koncist och bra om frågan på politikerbloggen härom dagen:

“(…) skolbolagens vinstjakt går ut över eleverna. I de kommunala gymnasieskolorna är lärartätheten 8,2 lärare per hundra elever varav 79,5 procent har en pedagogisk högskoleexamen. I de fristående skolorna är lärartätheten 6,8 lärare per 100 elever och av dem är bara 56,4 procent behöriga. Vi kan alltså rent konkret se hur vinstjakten går ut över eleverna.

Läs här.

På tal om skola och utbildning, så noterar jag att skolinspektionen har gjort en granskning och upptäckt att lärare ofta sätter betyg utifrån helt andra kriterier än elevernas kunskaper. Uppförande, närvaro, personliga egenskaper och om man lämnar in uppgifter i tid, är sådant som kan höja eller sänka betygen. Vi är nog många som har upplevt att det fungerar så. Själv kan jag komma ihåg flera exempel från högstadiet och gymnasiet då jag misstänkte att betyget snarare speglade vad läraren tyckte om mig, än vad jag faktiskt lärt mig i ämnet. Det är uselt att det fungerar så. Betygen kan avgöra om man kommer in på den utbildning man vill gå och då måste de vara så rättvisa som möjligt. Som skolinspektionens utredare påpekar, så finns det möjligheter att förbättra likvärdigheten vid betygssättning. Det finns skolor som samarbetar, har gemensamma prov, låter andra lärare granska prov etc. Lika viktigt torde det vara att dels anställa fler lärare, så att de faktiskt hinner göra riktiga bedömningar av varje elevs prestationer, och dels att se till att alla lärare har lärarutbildning och därmed kunskap om bedömning och betygssättning. Återigen – här sviker man eleverna genom att låta friskoleföretagen slösa bort skattepengar på aktieutdelningar framför fler – och utbildade – lärare. Förbjud vinsterna!