Hem / Blogg / Vissa är helt enkelt inte värda bättre

Vissa är helt enkelt inte värda bättre

23 december, 2008

Nu är det snart julafton. Medan de flesta, inklusive mig själv, befinner sig i stressläge inför inköp av julmat, julgran etc så rullar verkligheten fram som om julen varit lika frånvarande som snön i backen.

Ett par föräldrar har fattat tag i pennan och skrivit en debattartikel angående Sveriges första helt privata barnsjukhus, Martina. Föräldrarna är med rätta förbannade över att försäkringsbolaget vägrar låta dem teckna försäkringar för deras barn. Det tilltänkta gräddfilen gäller tydligen bara de barn som inte blir en belastningen för den privata sjukvårdsverksamheten. Föräldrarna skriver,

En försäkringsfinansierad privat sjukvård för barn skapar en klyfta mellan friska och sjuka barn. De friska barnen ska få snabbare hjälp än de sjuka barnen. De friska barnen ska behandlas i finare lokaler än de sjuka barnen. De friska barnen ska få behandling av bättre läkare än de sjuka barnen. För har ditt barn haft oturen att födas med ett handikapp eller en kronisk sjukdom – då finns det ingen försäkring som täcker de sjukvårdsbehov ni har.

Men det är väl bra, tänker ­kanske någon, att det privata barnsjukhuset tar hand om de relativt friska barnen och lämnar plats för de sjukare barnen på de skatte­finansierade sjukhusen. Nej, vi tror inte att det är så enkelt. För det första kommer viljan att betala skatt för en offentligt ­finansierad barnsjukvård att sjunka bland dem som är friska och rika om de redan betalar för sin vård via en privat sjukvårdsförsäkring. Man vill ju inte betala dubbelt. När ­betalningsviljan sjunker, då minskar snart resurserna till de offentligt finansierade sjukhusen och därmed till de svårast sjuka barnen. För det andra har barnsjukvården i Stockholms län försämrats kraftigt under de senaste åren. Köerna till barnmedicinsk mottagning har ökat kraftigt de senaste två åren. Dessutom har trängseln och väntetiderna till barnakuten på ­Astrid Lindgrens Barnsjukhus ökat sedan beslutet att lägga ned nästan alla närakuter i länet. I Stockholm finns det nu en marknad för ett privat barnsjukhus när barnsjukvården blivit sämre. Och därmed är klyftan ett faktum.

Att det finns privata sjukhus som skapar gräddfiler för de som kan betala för sig är en skam för Sverige. Effekterna beskrivs utomordentligt bra i texten ovan. Och med den chockdoktrin som den borgerliga regeringen nu agerar efter, med frysta anslag till kommuner och landsting (läs nedskärningar), kommer allt fler offentliga verksamheter att misslyckas med sitt uppdrag. Den allt sämre tillgången till en offentligt finansierad vård, skola och äldreomsorg väcker den frågor och reaktioner hos allmänheten. “Vad går mina skattepengar till?!”.

Högerregeringen har haft en konsekvent strategi i att gynna privata alternativ över offentliga. Deras uttalade mål är att öka benägenheten att uppsöka privata alternativ hos de grupper som har råd. De som inte har råd får klara sig på de utarmade offentliga inrättningarna. Vi är på väg mot en amerikanisering av försäkringssystemen i allmänhet. Och den borgerliga regeringen leder vägen.

Därmed regeringens julbudskap: “Vissa är helt enkelt inte värda bättre”.

Gå med i Facebookgrupperna Stoppa överklassbarnvården! och Vi som inte får komma in på Martina.

I medierna: DN1, DN2