Är det en groda, eller vad?

Statsminister Fredrik har i en intervju med Tidningarnas Telegrambyrå rört upp en storm på internet och i medievärlden. Inte undra på.

TT: Hur länge ska man vänta innan man stimulerar ekonomin? Till tio procents arbetslöshet? Det är nu en arbetslöshet som ni beskrev som massarbetslöshet 2006.

– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat, säger Reinfeldt.

Hm, låt oss för skojs skull applicera resonemanget på andra sammanhang.

1. Bland fullt friska finns inga problem med sjukdomar, alltså har vi en hälsosam befolkning.
2. Få barn 2-4 år är oroliga för sitt pensionssparande, alltså är svenskar nöjda med sin pension.
3. Det är få gymnasiestudenter som jobbar heltid, alltså vill unga hellre ha timanställningar.

Men skämt å sido, det finns betydligt större problem med statsministerns resonemang. Det är alltså bara vissa grupper som ska ingå när vi kollar på arbetslösheten. Inte nog med att det förvanskar mätningarna, det lägger ansvaret hos den grupp som är allra mest utsatt. Vi kan se en otäck utveckling där gruppen ”invandrare” själva blir ansvariga för de problem man råkar ut för. Ett av de mer tydliga och smaklösa exemplen var när Lasermannen II härjade i Malmö och regeringen skickade dit integrationsministern för att prata med folk.

Att etnifiera arbetslöshetsdebatten är ett stort och farligt steg i helt fel riktning. Måhända att det inte var Freddes intention, men konsekvensen blir att underblåsa rasistiska och främlingsfientliga strömningar. Att ställa grupper mot varandra är rasismens byggstenar och Fredrik Reinfeldt har oavsiktligt eller inte underblåst en klassisk rasistisk retorik. Ett uttalande som i dagsläget är mer illavarslande än den groda han vid första anblick synes gjort.

Det finns 5 kommentarer till “Är det en groda, eller vad?”

 • Anonymous skriver:

  Men hallå? Hur ofta gör inte vänstern samma sak? pratar om invandrargrupper och andra marginalgrupper? Höginkomstagare, låginkomsttagare. Är det helt plötsligt hemskt bara för att moderaterna beskriver verkligheten med samma premisser?

 • Anonymous skriver:

  Generaliserande rallarsvingar om ”massarbetslöshet” och ”ungdomsarbetslöshet” löser inga problem men är säkert fint i den politiska debatten, som ju handlar om att ta politiska poäng och hitta saker att anmärka på hos ”motståndaren”.

  Att rikta in resurserna mot de personer som faktiskt är arbetslösa torde vara en skarpare ingång än att rikta in resurserna på ”alla”.

  Då kanske man t.ex. ser att arbetsförmedlarna behöver mer kunskap i främmande kultur och språk för att ta till vara på de arbetslösas möjligheter.

  Tittar man på ”alla” i sverige så finns inget sånt behov, generellt, och då missar man kanske problemen.

  Det är så j***a typiskt att så fort någon försöker hjälpa så blir personen rasistifierad av ”motståndarlaget”.

  Det första analysen hos alla partier när motståndarna uttalar sig är: Kan vi få detta till rasism?

 • Anonymous skriver:

  Ni glömde en punkt: Få etniskt svenska kärnfamiljer med 0-2 barn upplever barnfattigdom. Därmed finns det inga problem med ökande barnfattigdom.

  Ok, seriöst. Saker blir inte bättre om man döljer eller skönmålar fakta. Problemen är ju fortfarande uppenbara för dem som befinnner sig i ”utanförskap”. Det är väl bättre om politikerna erkänner problemet (och försöker göra något åt saken)? Men det är inte bara politikernas ansvar att trolla fram arbete. De som är arbetslösa måste även försöka vidareutbilda sig och flytta dit jobben är. Jag rekommenderar alla arbetslösa svenskar att ta en titt t.ex. på den norska arbetsmarknaden. Flytta dit där jobben är så kan ni kanske återvända hem OM situationen blir bättre på hemmaplan senare.

 • Anonymous skriver:

  Vad är en staDsminister?

 • Anonymous skriver:

  Rätt ska va´rätt

  Cirka 20% av alla etniskt svenska barn upplever barnfattigdom

Skriv en kommentar