EU sänker kollektivavtalen och lönerna

Idag komEU-domstolens dom rörande det sk Vaxholmsfallet. Byggnads stridsåtgärd mot företaget Laval som vägrat att teckna kollektivavtal underkänns med motiveringen att blockaden strider mot EU:s regler för tillhandahållande av tjänster – eller kort och gott mot den fria rörligheten inom unionen. I klarttext säger EU-domstolen att fackliga stridsåtgärder strider mot EU:s grundprinciper. Ung Vänster har länge varnat för att EU:s grundlagsfästa nyliberalism kommer att drabba fackföreningar och i slutändan jobbare och anställda. I och med dagens dom är detta ett faktum.

Den svenska högern och dess intresseorganisation, Svenskt Näringsliv (fd SAF), har under de senaste tjugo, trettio åren försökt att på olika sätt underminera fundamenten i den svenska modellen på arbetsmarknaden. Kollektivavtalen som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter har varit högerns främsta måltavla. Sveriges EU-inträde öppnade upp för nya möjligheter och strategier för att genom att ge sig på facket, komma åt kollektivavtalen. Idag fick den svenska högern äntligen sin julklapp som på samma gång är ett hårt, allvarligt slag mot kollektivavtalen. Dagens händelse visar också på att det är helt nödvändigt att kräva ett svenskt utträde ur EU. När makten flyttas från vanligt folk till Bryssel, trampar byråkrater sönder svenska avtal och lagar.

Svenskt Näringsliv gläds förstås åt domen. Rättssäkerheten kommer nu också gälla utländska företag, påstår Svenskt Näringsliv. Resonemanget är helt felaktigt. Fallet handlar inte om företagets rättssäkerhet – facket har knappast gjort åtskillnad mellan svenska och utländska företag. Företagets ursprungsland eller ägare har aldrig varit den centrala frågan. Byggnads har agerat utifrån byggarnas intressen. Facket har krävt av företaget Laval att teckna kollektivavtal eftersom avtalet är den enda garanten för att de lettiska arbetarna ska få samma löner och rättigheter som deras svenska arbetskompisar. Ingen utländsk arbetare ska behöva bjuda under en svensk, och därmed stå utan rättigheter och med en lön långt under avtalsnivån. För den dagen det sker ändras maktförhållandena på arbetsplatsen och i ett större perspektiv på arbetsmarknaden.

EU-domstolens dom handlar alltså om makt och idag har maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden förskjutits. Högern tillsammans med företagen står som vinnare. Förlorarna är hela arbetarkollektivet – oavsett om man har ett jobb, är arbetslös, är svensk eller lett.

Regeringen med den nya arbetarregeringen i spetsen lovade att den svenska modellen skulle förbli orörd. Under valrörelsen varnade vi för att borgaralliansen talade med kluven tunga. Vi varnade för att deras egentlig agenda är ett fullständigt systemskifte, på alla viktiga områden. På arbetsmarknaden är målet att skapa ett A- och B-lag där B-laget är hänsvisat till en låglönearbetsmarknad med ytterst otrygga anställningsvillkor och sämre rättigheter. Att Littorin idag lyckas snacka sig runt regeringens egentliga ambitioner visar på de stora bristern i granskningen av regeringens politik. För det allra flesta är det dock tydligt att de fina löftena under valrörelsen har ändrat skepnad och blivit fula lögner och svek.

Det undgår inte någon vem som tjänar på högerstyret.

Läs mer på Ung Vänsters hemsida, här, här och här!

Det finns 10 kommentarer till “EU sänker kollektivavtalen och lönerna”

 • Anonymous skriver:

  ”När makten flyttas från vanligt folk till Bryssel…”

  Sanningen är väl att ni är rädda för att folk ska få för mycket makt. Till exempel genom att själva förhandla fram sin lön och göra sig mindre beroende av er.

  ”Byggnads har agerat utifrån byggarnas intressen.”

  Det är ju ni som talar med kluven tunga. Byggnads har agerat utifrån de svenska byggarnas intressen. Återigen visar vänstern sitt rätta främlingsfientliga jag. Vet ni att ni och SD är de enda som tycker så här?

 • Sofia skriver:

  Men har du, ”anonym”, någon aning om varför vi tycker så? Det är inte för att vi vill förbjuda letter eller några andra att jobba i Sverige. Det är för att sådant här kan leda till att även svenska byggjobbare (i just det här fallet, folk i andra branscher i andra fall) får se värdet av sitt arbete minska, och kan bli tvungna att ta ett jobb där de inte får en lön som det går att leva på i Sverige. Det är i alla fall inget jag vill vara med om, även om det självklart kan vara ett drömläge för arbetsgivare med en situation där de som vill ha jobbet får bjuda under varandra i lön.
  Att blanda ihop detta med sds argument mot utländsk arbetskraft är bara barnsligt, och du kanske förresten missade att både den förra och nuvarande regeringen (iaf officiellt) stödde fackets linje?

 • Rune skriver:

  Det lettiska byggföretaget Lavals arbetare, hade lön enligt lettiskt kollektivavtal. Det gav runt 85 kronor i timmen. Laval var villigt att sluta svenskt avtal med Byggnads på lägstanivån 109 kronor. Men Byggnads krävde 145 kronor, som är snittlön i Stockholmsregionen.

  Kräver Byggnads att Skånska och Norrländska byggföretag ska betala Stockholmslöner när dom gör jobb i STH? Nä allså var det för att det var ett utländskt företag som man ville driva bort. Arbetarsolidaritet, HA

 • Anonymous skriver:

  Men allvarligt talat Rune och anonym.
  Vad byggnads ville var att de som jobbade på arbetsplatsen skulle ha rätt till samma lön, oavsett om de kom från Sverige eller Lettland. Och om nu lönen ligger på en nivå i Stockholmsområdet så är det väl självklart att facket kräver denna lön, varifrån arbetarna än kommer!

  Fattar inte hur någon kan koppla ihop det till något som ens liknar SD:s politik.
  Och vadå driva iväg utländska företag? Fackets krav var som sagt lika lön för lika arbete, från vilket land arbetarna än kommer…

 • Sundevall skriver:

  ”Och vadå driva iväg utländska företag?”

  Lön är konkurrensmedel. Kostar en lettisk byggfirma lika mycket som en svensk finns det ingen större anledning att anlita den. Eller hur?

  Ergo, lettiska företag drivs iväg. Er missriktade välvilja gör lettiska arbetare fattigare – de får färre jobb.

 • Rune skriver:

  Anonym:
  Byggnads är bara intresserade av Arbetarnas pengar eftersom dom hittils krävt kollektivavtal oavsett om det befintliga avtalet har gett mer pengar och bättre förmåner

 • Byggnads är intresserade av att inga arbetare ställs mot varandra i löner och arbetsvillkor. Det är vad detta Vaxholmkonflikten handlar om. Laval ville inte följa svenskt kollektivavtal och betala svenska löner till sina lettiska anställda. Byggnads reagerade och tog strid, helt enligt det fackliga löftet. Solidaritet innebär inte att utländska arbetare ska komma hit och jobba för slavvillkor som vi andra inte kan acceptera. Solidaritet innebär att alla ska rätt till samma löner/arbetsvillkor på de premisser som finns i ett land. Hur skulle det se ut om jag stack till Lettland och jobbade under rådande kollektivavtal? Antagligen hade det blivit ett jäkla liv för det lettiska facket. Så vad är det ni borgare gnäller för?

  Sen är det viktigt att veta att många utländska jobbare i Sverige behandlas som skit av sina arbetsgivare. Förutom usla eller inga löner så får logera i fallfärdiga baracker eller lägenheter utan grundläggande standard. Det är vanligt att arbetsgivare hotar sina anställda ifall någon klagar. Det är maffiafasoner till skillnad från den kända blockaden mot en viss sallladsbar…

  http://www.proletaren.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1141&Itemid=1

  Jag tycker att det är rasistiskt att letter, turkar, polaker m.m ska ha lägre än svenskar bara för att de tillhör en viss nationalitet när de jobbar i ett annat land (ex Sverige) under gällande kollektivavtal. Det är ingen frihet som CUFs Magnus Andersson påstår men en frihet för företagen att fritt exploatera sin arbetskraft.

  Till sist:
  Skulle någon av er som är emot Byggnas blockad vara en polack, komma till Sverige, jobba för slavlöner, närsomhelst bli utsparkad vid kritik och i slutändan dumpa det svenska arbetarkollektivets lönenivåer?

 • nicklas eriksson skriver:

  rune, vet du om att det är sed ibranschen att teckna sådana avtal? Det är ett bevis på flexibiliteten i svenska kollektivavtal, något som ni blåa tjatar er sönder och samman om utan att fatta ett dugg av det för det mesta kan jag tillägga.

 • Rune skriver:

  nicklas eriksson:
  En gång i tiden var det ”sed” att Bönder fick aga sina anställda. Att man har gjort något i många år innebär inte att det är rätt. Fö har Byggnads medgett att man frångått förhandlingsordningen i Vaxholm, så där följde man inte ”sed” inom branschen.

  Robert Zackrisson:
  Laval hade gått med på 109kr som är minimilön enligt kollektivavtalet, det kan du läsa i byggnads egna papper.

 • Robert Zackrisson skriver:

  Rune:

  Det verkar vara fritt fram för lönedumpning efter EG-domstolens beslut. Då snackar vi minsann inte om några 109 kronor (Byggnads krävde faktiskt 145 kr)eller högre summor.

  http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70779850_852__,00.html

Skriv en kommentar