Fem krav mot mäns näthat

I går sände Uppdrag Granskning ett inslag om män som hotar kvinnor. I programmet får vi höra om kvinnor i offentligheten som har mött förlöjligande, kränkningar och rena dödshot, bara på grund av sitt kön. Inslaget visar smärtsamt tydligt att det fortfarande provocerar att ta plats och uttrycka sig som kvinna. I kvinnornas upplevelser blottas könsmaktordningens allra mörkaste sidor.

– Det är bra att Svt visar upp hur män hotar kvinnor bakom kulisserna varje dag. Sverige kan inte fortsätta skryta med sin jämställdhet, utan behöver se att det personliga mer än någonsin är politiskt. Det krävs krafttag för att möta det sexualiserade våldet och politiker och makthavare måste ta sitt ansvar, säger Stefan Lindborg, ordförande för Ung Vänster.

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Hatet och hoten mot kvinnor måste tas på allvar oavsett om de sker på gatan, i vardagsrummet eller på nätet.

– Det här handlar inte om enstaka tillfällen utan är vardag för många kvinnor och tjejer. Det är samma struktur som gör att kvinnor hotas på internet som gör att kvinnor känner sig otrygga på väg hem på kvällen och som tvingar tjejer att ta en omväg i skolkorridoren för att slippa höra kommentarer om sitt utseende. Det är en vardagsrädsla som begränsar halva befolkningen, säger Felicia Ohly, ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott.

Ung Vänster förväntar sig att regeringen nu agerar för att möta mäns våld mot kvinnor. Vi kräver en utredning om mäns näthat. Till att börja med har vi fem krav för att slå mot könsmaktsordningen och mot mäns näthat mot kvinnor.

– Det här har pågått alldeles för länge, samtidigt som politikerna sluddrat om svensk jämställdhet. Vi är många kvinnor som lever i en annan verklighet, avslutar Felicia Ohly.

Ung Vänster kräver:

Rättsväsendet måste ta ansvar
Många kvinnor som anmäler hot behandlas illa av polis och rättsväsende. Trots att det på olika sätt går att spåra och identifiera männen läggs utredningar ner i brist på bevis. Rättsväsendet ska ta kvinnors rädsla på allvar. Vi kräver att mäns våld mot kvinnor prioriteras och att samtliga instanser inom rättsväsendet får obligatorisk utbildning i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Bryt manslojaliteten
De män och killar som skriver hatkommentarer på internet agerar inte i ett vakuum. Genom att låta sexistiska och rasistiska kommentarer passera runt fikabordet eller i omklädningsrummet legitimeras även hoten och våldet. Den som inte säger ifrån när kompisen drar våldtäktsskämt eller uttrycker sexistiska åsikter är medskyldig.

Inför feministiskt självförsvar i skolan
Feministiskt självförsvar är ett svar på det sexualiserade våldet och ger verktyg för att hantera den vardagsrädsla som kvinnor bär på. Genom självförsvaret kan kvinnor och tjejer bygga strategier för systerskap och för att hantera våldet. Ung Vänster kräver att feministiskt självförsvar inkluderas i grundskolans obligatoriska undervisning samt som en valbar kurs på gymnasiet.

Prata om det
Varannan kvinna har någon gång varit utsatt för våld av en man och en tredjedel av alla tjejer har under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. Det behövs utrymmen för unga att diskutera, lära sig om och hitta strategier mot trakasserierna. Ska vi kunna förstå det hat och de hot som sker på nätet gäller det att vi pratar om vad det faktiskt är. Ett dödshot är likafullt ett dödshot även om det sker via mail eller sociala medier. Vi kräver att frågor om våld, jämställdhet och kön ges mer utrymme i skolan.

Mer resurser till tjej- och kvinnojourerna
En stor del av ansvaret för konsekvenserna av det sexualiserade våldet bärs idag av tjej- och kvinnojourer. Deras arbete med hjälp och stöd för våldsutsatta kvinnor är ovärderligt. Stat, landsting och kommuner måste ta ett större ansvar för att långsiktigt finansiera tjej- och kvinnojourernas arbete.

 

För kontakt
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
072-597 96 95
tove.liljeholm@ungvanster.se

Det finns 6 kommentarer till “Fem krav mot mäns näthat”

 • […] Vänsters förslag innebär ingenting när det gäller näthatet och deras uttalande är tyvärr fullt av floskler som i praktiken betyder noll och intet. De män som uttrycker hat på nätet är en liten grupp […]

  • Gunnar Johansson skriver:

   Dessa individers kränkningar och hot har ingen plats i ett civiliserat samhälle.
   Jag kräver att rättsvårdande instanser får använda de tekniska och juridiska verktyg som erfordras för att identifiera kräken
   Förutom de påföljder som kan bli aktuella för innehållet i de hatiska budskapen kräver jag ett oavvisligt förbud mot all tillgång till datakommunikation av vad slag det vara månde under en tid på minst fem år De bolag som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för efterlevnaden
   De bolag som upplåter sina hemsidor för kränkande eller hotfulla kommentarer och inte förmår sanera sina hemsidor dömes för medhjälp till de straffbelagda handlingarna. Vid upprepat brott utestängs bolaget från möjlighet till elektronisk marknadsföring i minst ett år
   Förnyade brott efter sanktionstidens utgång innebär för person utestängning på livstid. För bolag som återfaller i brottsligt bruk av elektroniska media utestängs under bolagets OCH ansvariga ägares livstid

 • Karl von Kaffeltopf skriver:

  Personer som mobbar och hotar bakom internets anonymitets skydd är fega avskum som polisen borde ta på ansvar.

  Fortsätt kämpa för ett jämställdt samhälle feministiska systrar och bröder!

 • Gunnel Gomér skriver:

  Hej, idag sprider jag detta konkreta förslag…också hit 🙂

  SOPSTATION I CYBERRYMDEN – ETT KONKRET FÖRSLAG
  .
  Låt oss inrätta en sopstation i cyberrymden; en sajt för sopsortering. Där medborgare av båda könen kan kasta hotmejl och otäcka kommentarer. Sajten kan tillhandahålla olika sop-tunnor, märkta t ex:
  .
  *Våldtäktshot, hot om förstörelse av könsdelar
  *Mordhot, önskningar att någon ska dö
  *Tortyrhot
  *Uthängande av privatadress, telefonnummer etc i samband med organiserade mobbingdrev
  *Hot mot familjen
  *Förtal
  *Övriga mobbingdrev
  *Annan kränkning
  .
  Den person som kastar ifrån sig skiten på denna sopstation ska också kunna kryssa för om man vill göra en polisanmälan om olaga hot direkt via nätet (och få ledsagning till rätt instans). Andra kanske bara vill lagra informationen för analys. Många hotare och hatare återkommer nämligen frekvent – samma nicnames, otäcka bilder och anonyma nätadresser återkommer.
  .
  En sopstation erbjuder mental befrielse, att kunna kasta ifrån sig skiten, att slippa att ensam härbärgera rädsla, sorg och vrede.
  .
  En sopstation kan samla material för forskning och analys.

  En sopstation kan – sist men inte minst – sammanställa informationen systematiskt och överlämna resultatet till polisen.
  .
  Om polisen inte kan hjälpa medborgare så får vi ta tag i det och börja hjälpa oss själva! Jag har tid att jobba ideellt med det, men inte IT-kompetens att ordna fram sajten. Nån som vill?

 • Siv Adermalm skriver:

  Bravo. Jag håller med i allt. Vi har tyvärr ”En sovande regering” för tillfället!!!

 • Kristina skriver:

  Skönt att det äntligen är ett parti som tar kvinnofrågan på allvar. Det är en skam att Sverige kallar sig jämställt när sådant här ändå är så vanligt förekommande! Vi kanske hör till de länder i världen som är mest jämställt men vi har ändå en boerhört lång väg att gå.
  Apropå att kvinnor möts av sådan nonchalans av polis och rättsväsendet är inte så konstigt heller eftersom det är i huvudsak män som jobbar där.

Skriv en kommentar