Läs Ava Rudbergs första maj-tal

4 maj, 2021

Feminister, socialister, första maj firare

idag samlas vi för att protestera mot det klassamhälle som förnekar oss våra rättigheter. Och ja, det är en annorlunda samling mot vad vi är vana vid, men det är en samling trots allt. Att pandemin har satt käppar i hjulet för oss är ni alla väl medvetna om, men att stå enade går förbi det fysiska. Det är att vara ett kollektiv, som inte tittar på när samhället försämras. Vi är de som protesterar när det läggs fram förslag om marknadshyror, när man vill inskränka arbets- och strejkrätten, och när de utvisar våra vänner. Vi är de som demonstrerar och agerar för vår rätt till ett värdigt liv, och vår rätt till trygghet. Därför samlas vi, digitalt eller fysiskt, idag och alla andra dagar - för att vi vill förändra samhället.

Feminister, socialister, första maj firare

idag samlas vi för att protestera mot det klassamhälle som förnekar oss våra rättigheter. Och ja, det är en annorlunda samling mot vad vi är vana vid, men det är en samling trots allt. Att pandemin har satt käppar i hjulet för oss är ni alla väl medvetna om, men att stå enade går förbi det fysiska. Det är att vara ett kollektiv, som inte tittar på när samhället försämras. Vi är de som protesterar när det läggs fram förslag om marknadshyror, när man vill inskränka arbets- och strejkrätten, och när de utvisar våra vänner. Vi är de som demonstrerar och agerar för vår rätt till ett värdigt liv, och vår rätt till trygghet. Därför samlas vi, digitalt eller fysiskt, idag och alla andra dagar - för att vi vill förändra samhället.

Skriven av

Ung Vänster

Administrator