Högern vill strypa demokratin

Om man slår upp orden Demokrati i Nationalencyklopedin får man följande output,

demokrati (grekiska dmokrati´a ’folkvälde’, av demo- och efterleden –krati´a ’-välde’, av krate´a ’härska’) har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

I Sverige har debatten om vad begreppet innehåller varit intensiv. Det har handlat om yttrandefriheten, pressfriheten och Sveriges allt annat än fläckfria utrikespolitik . Högern har gått så långt att de påstått att kapitalism leder till demokrati. Globaliseringen, kapitalets obehindrade globala berserkagång, och de påföljande invasionerna i Mellanöstern har motiverats med marknadens demokratiserande ambitioner. IMFs och WTOs tvångsmedel gentemot Syd likaså. Demokratin kommer att segra om allt underställs kapitalintressen och marknaden. Fjorton år efter Sveriges EU-inträde och fem år efter invasionen av Irak står högerns påståenden tomma och utan någon som helst sanningshalt.

Idag gör de borgerliga partierna tillsammans med, hör och häpna, miljöpartiet ett gemensamt utspel. Huvudbudskapet är en författningsdomstol som ska pröva lagar som stiftas av riksdagen. Juridifieringen av politiken, som har berörts tidigare på bloggen, ska bli lag. Jurister ska få sista ordet när det gäller de lagar som folkvalda i riksdagen arbetar fram.

Det är ingen tvekan om att en sådan domstol skulle urholka demokratin och fri- och rättigheter som tex rätten till arbete, utbildning och bostad. Fackföreningars rätt att vidta stridsåtgärder skulle vara under ett allvarligt hot. Att döma av den författningsdomstol som idag reglerar väsentliga delar av den europeiska unionen så skulle själva essensen i ordet demokrati sättas ur spel. Allmänna val till politiska församlinga skulle vara meningslösa om folkvalda ständigt riskeras att köras över av ett juristvälde, ofta med sympatier på höger planhalva. Att förslaget kommer från Sveriges politiska höger är därför inte överaskande. Vid införandet av en författningsdomstol skulle de stå som vinnare. Miljöpartiets ställningstagande kan förklaras av att partiet saknar den ideologisk ryggrad som skulle kunna hålla för snåla högervindar. Även om klyftan mellan väljarna/medlemmar och ledningen är stor, är det oundvikligt att partiet i stort viker sig för den av etablissemanget dikterade dagordningen.

Lars Ohly kommenterar utspelet och kallar en författningsdomstol för ett ”koppeltvång” på demokratin. Det är inte jurister som ska ha sista ordet. Han kommenterar också förslaget om skilda valdagar och pekar på Norge där valdeltagandet sjunkit sedan man infört skilda valdagar. Sparken mot Miljöpartiet är ändå bäst,

Skulle miljöpartiet ingå en överenskommelse med de borgerliga i grundlagsfrågorna, skulle det försvåra eventuella regeringsförhandlingar med socialdemokraterna och vänsterpartiet.”

Sossarna verkar inte heller roade.

Uppdatering: Ali skriver om det hela i detta inlägg.

Det finns 13 kommentarer till “Högern vill strypa demokratin”

 • Anonymous skriver:

  Du och kommunisterna har missförstått hela saken. Det är fortfarande politikerna som har sista ordet. Det en författningsdomstol gör är att pröva nya lagförslag mot våra grundlagar så att politiker inte kan besluta om något som strider mot dessa. Men man måste komme ihåg att politikerna naturligtvis är fria att ändra på grundlagarna om de anser det nödvändigt.

  Detta förslag stärker i själva verket demokratin och den enkla människans rättigheter genom att bromsa grundlagsstridig lagstiftning så naturligtvis är kommunister och socialister emot detta av tradition. De vill nämligen inte behöva bry sig om något så futtigt som lagar.

 • Johannes skriver:

  Anonym// Vill inte vi ha lagar? Äh lägg ner och läs på!

 • Anonymous skriver:

  Inte bara politikerna har sista ordet. Skall man ändra grundlagarna så krävs lite mer, ett val där vi i folket kan påverka.

  Men kommunisterna vill inte att ”folket” skall vara med och bestämma, partieliten vet alltid bäst. Så därför är man emot en författningsdomstol, då kan politikerna helt fritt hitta på vad som helst. Avskaffa demokratin vore väl inget problem så länge som ”rätt” parti leder?

 • Anonymous skriver:

  Hej.
  Hade vi haft en konstitutionell domstol hade det funnits någon att vända sig till nu när riksdagen bryter mot grundlagen och ratificerar Lissabonfördraget utan att ändra grundlagen först (gäller främst förbudet för annan än riksdagen att besluta om straffrätt som tolkas så att det är förbjudet för riksdagen att delegera till regeringen men ok att delegera till EU där regeringen bara är en av 27 beslutanden – idioti!). Bara risken att domstolen skulle underkänna regeringens och riksdagens handlande hade avhållit dem från att bryta mot grundlagen. Det hade vi alla tjänat på.
  //Anonym 2

 • tobias skriver:

  Förstår själv inte hur du resonerar. En konstitutionell domstol skulle innebära att man ser vilka lagar som strider mot grundlagen. Idag ser man bara om dom bryter mot grundlagen på högre ort och särskilda fall.

  Skillnaden är att man kan anmäla en lag som stridande mot grundlagen. Grundlagarna och konstitutionen är ändå överordnade vanliga lagar även idag. Så vad är skillnaden egentligen?

  första kommentaren har anonym rätt om att politikerna fortfarande kan ändra grundlagen. Men hur det skulle strida mot demokratin att man avskaffar lagar eller anpassar lagar på en speciell högre ort förstår jag inte. Lagarna bestäms ju redan i praktiken hur dom ska användas genom prejudikat.

  Demokrati är mer än beslut som tas demokratiskt. Jämför med nazisterna i Tyskland som blev folkvalda och i stort sätt avvecklade demokratin. Så varför skulle det vara odemokratiskt att konstatera att inte ens politikerna står över grundlagen.

 • seekstromd skriver:

  som vanligt kan vänster fanatikerna hitta konsekvenser som inte finns.

  Daggs att växa upp?

 • Gertkvist skriver:

  Dagens svenska demokrati är redan i hög grad begränsad.

  När en lag stiftas är det redan idag oavsättliga domare i domstolar som rent praktiskt ser till att lagen följs. Redan idag skulle domarna kunna börja underkänna befintliga lagar genom att fria alla åtalade utan någon enkel möjlighet för riksdag/folkstyret att agera. Vill Ung Vänster avskaffa dagens system och ersätta det med något mer ”direkt”?

  Redan idag har Sverige flera grundlagar som urholkar demokratin. Även om 99% av svenskarna röstat för dödsstraffets återinförande måste de vänta i fyra år på att få sin vilja fram. Vill Ung Vänster avskaffa dagens grundlagar eller åtminstone den tid det tar att ändra dem?

  Som redan påpekats skulle en svensk författningsdomstol antagligen drastiskt bromsat EU-centralismen (eller åtminstone Sveriges deltagande i denna) eftersom den just bryter mot de svenska, svårföränderliga, grundlagarna. Vore det något negativt för Ung Vänster?

  Bah! Politik är betydligt farligare än kärnkraft, och behöver därflr hårda regleringar och kontrollinstanser.

 • Halvblanquist skriver:

  Visar inte det här hur objektivt nödvändigt det här att vi kommunister griper makten nu så varför inte börja organisera sig med mig?
  /Halvblanquist på kommunity.nu

 • Anonymous skriver:

  Halvblanquist,

  Ha ha ha, på tal om demokrati..

 • Sveder skriver:

  Väx nu upp, lämna blöjstadiet och sluta med infantil propaganda. Hur någon i dagens upplysta samhälle kan hänge sig åt kommunism är för många en gåta. Varför är ni kommunister?

 • Mattias skriver:

  Jag förstår inte hur vänstern kan vara motståndare mot skilda valdagar för kommun/riksdagsval. Hur ofta diskuteras lokala frågor i valrörelsen? Aldrig eller ytterst sällan. Hur många svenskar känner till de lokala politikerna? Ett litet fåtal väl insatta, det är allt.

  Jag tror att ni är väl medvetna om att skilda valdagar vore bra för den lokala demokratin då den tillåter lokala media att granska lokala makthavare och tillåter att lokala frågor kommer i fokus istället för att försvinna som nu. Men ni väljer bort det för ni vet att de flesta som röstar till vänster är omotiverade och knappt pallar med att ta sig till valurnorna vart fjärde år, än mindre vartannat.

 • Mattias: ”Jag förstår inte hur vänstern kan vara motståndare mot skilda valdagar för kommun/riksdagsval. Hur ofta diskuteras lokala frågor i valrörelsen? Aldrig eller ytterst sällan. Hur många svenskar känner till de lokala politikerna? Ett litet fåtal väl insatta, det är allt.”

  Och där har du hela poängen till varför vänsterblocket vill gemensam valdag… därför att annars förlorar de lokalvalen eftersom att där är de inte alls är lika bra på att argumentera för den kollektivistiska tanken. När valen ligger på samma dag röstar folk lika på slentrian eftersom de inte hunnit sätta sig in i rikspolitiken och lokalpolitiken. Och detta gynnar (s) och (v). Kolla till historien och se på resultaten… vad som hände efter det att gemensam valdag införts.

 • William skriver:

  Varför skulle vi ens vilja sträva efter ett ”folkvälde”? Låter det inte ganska brutalt?

  Hur mycket makt har du som enskild individ när du har hela ”folket” emot dig? Vill vi leva i ett land där 51% av befolkningen kan styra över resterande 49? Minoriteter har inga rättigheter i en sann demokrati.Isället bör vi sträva efter den minsta minoritetens rättigheter, nämligen individen, för vi tillhör alla den minoriteten, det är det enda som förenar oss alla. Därför föreslår jag att vi vänstermänniskor istället för att kämpa för ”folkstyret” som borgarna vill, att vi kämpar för den enskilde individen!

  Det är den lilla individen, arbetaren, som behöver makten, inte någon specialgrupp.

Skriv en kommentar

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39