Ida i ETC

Ida har skrivit i ETC om hur det kommer sig att kvinnor i större utsträckning än män väljer vänstern.

Högerns misslyckande med kvinnosaken är uppenbar. Nu måste det rödgröna rege­ringsalternativet byta riktning och bygga landet mer jämlikt. Löftet till landets kvinnor ska vara att bygga världens bästa välfärd. Och ett grattis på det. Över 50 procent av alla unga LO-kvinnor har en osäker visstidsanställning. Det innebär att det blir svårt att planera sitt vardagsliv, skaffa en bostad eller stå upp mot sexuella trakasserier på jobbet. Rätten till fasta jobb på heltid är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Lönefrågan är central för att öka jämställdheten och en individualiserad föräldraförsäkring nödvändig för att förändra maktbalansen mellan könen. Den offentliga sektorn måste få växa genom att omfatta flera områden men också genom att fler jobbar där.

Läs artikeln här.

Det finns 2 kommentarer till “Ida i ETC”

  • Hej! Det är mycket bra att ni vill satsa på offentliga sektorn! Det är den viktigaste åtgärden för att få Sverige ur depressionen. Men på lite sikt är det lika viktigt att stoppa den dränering av samma sektor som nu pågår och ändra förutsättningarna för att ta ut vinst ur de ”privata alternativen”. De privata ”utövarna” i den offentliga sektorn är en cancersvulst som helt enkelt måste skäras bort. Högerns och S satsning på dessa är mycket planerad. Det är inte bara för att kapitalismen hela tiden behöver nya marknader utan detta kommer att undan för undan minska motivationen att betala skatt, vilket inte är konstigt om våra skattepengar hamnar på Cayman Island!

  • En Arg Jävel skriver:

    Detta är så typiskt en socialistopposition! Ni bara klagar, (desseutom felfakta) och kommer inte med ett enda vettigt konstruktivt förslag? Jag hör aldrig ett förslag från er. Ni klagar och klagar på oss. Och det är klart att det är lätt att vara motståndare.
    Ni ska inte heller gömma att det var under era mandat som de sociala konstruktionerna verkligen fick fotfäste. Och därmed också ojämnställdheten.

Skriv en kommentar