Syrien behöver demokrati, inte bomber

Damaskus

Konflikten i Syrien är en humanitär katastrof. Den syriska regimen har upprepade gånger kränkt både folkrätt och mänskliga rättigheter. De stora folkliga protesterna som tog sin början i den arabiska våren har brutalt mötts av våld och repression och trots sanktioner från omvärlden har regimen vägrat släppa på sitt förtryck. Motståndet mot regimen är brokigt och inte heller den syriska oppositionen har förmått presentera en fredlig väg framåt.

När FN:s kommission COI Syria i veckan överlämnade en rapport till människorättsrådet HCR så konstaterades så väl förekomsten av kemiska stridsmedel som hur regimstyrkor och allierad milis har begått både mord, tortyr och våldtäkter. Rapporten konstaterar att sedan september har inte mindre än 30 massakrer ägt rum. Minst 80 000 människor har fått sätta livet till.

Stridigheterna har under den senaste tiden intensifierats, bland annat genom den israeliska militärens attacker mot mål i Damaskus i maj. Med terrorbekämpning som ursäkt tar man sig rätten att godtyckligt bomba militära mål och därmed trissa upp stämningarna kring en redan infekterad konflikt. Det är uppenbart att det också finns geopolitiska intressen bakom vissa av de röster som säger sig värna fred och frihet.

Att Assadregimen under lång tid begått grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna innebär inte att en ytterligare militarisering av konflikten är rätt väg att gå Så kallade bomber för fred och kränkningar av nationellt självbestämmande är inte en väg till fredlig lösning på konflikten. Ung Vänster är kritisk till att EU i förra veckan beslutade att lyfta vapenembargot mot Syrien. Syrien behöver inte fler vapen, istället måste våldet upphöra, förhandlingar inledas så att en fredlig lösning kan komma till stånd.

Internationell rätt måste konsekvent försvaras. Ung Vänster kommer alltid att stå på det syriska folkets sida i kampen för rättvisa och demokrati. En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande. Assadregimen måste avgå och Israel måste omedelbart upphöra med sina bombningar. Konflikten i Syrien måste få en demokratisk och fredlig lösning.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 13-06-09

Det finns 5 kommentarer till “Syrien behöver demokrati, inte bomber”

 • Vilken röra. Mycket allvarligt är att ni kräver Assads avgång i detta läge, eftersom den skulle överlämna landet till kaos.

  DET HADE KUNNAT VARA FRED NU. I januari lade Assad fram en fredsplan, som kan sammanfattas så här:

  1. Utlandet slutar att bekosta, beväpna och skydda beväpnade personer. Terroristattacker ska upphöra, och det möjliggör för flyktingar att återvända. Därefter upphör den syriska armén med militära operationer men behåller rätten att besvara nya attacker.

  2. Regeringen kallar alla delar av det syriska samhället till konferens för nationell överenskommelse om landets suveränitet, enhet och territoriella rätt, liksom avståndstagande från inblandning i dess affärer och avvisande av terrorism och våld i alla former. Därefter folkomröstning om överenskommelsen, och en utvidgad regering bildas. Sedan folkomröstning om den nya grundlagen och allmänna val.

  3. En ny regering bildas, och man startar arbete för nationell försoning och återuppbyggnad.

  Talet, där planen framlades, kan läsas här:

  http://www.voltairenet.org/article177102.html

  Mot slutet i förbundsstyrelsens uttalande: ”En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande.”

  Men precis sådan rätt till självbestämmande erbjöds i januari. Opposition och utländska uppdragsgivare var dock inte intresserade, så man kan säga att det är oppositionen som har förhindrat både fred och självbestämmande.

 • Ulf Sandberg skriver:

  Tack för att ni publicerade min kommentar.

  Att inte ta in en harmlös kritisk kommentar av en 62-årig antiimperialistisk veteran som höll sitt första tal år 1971, då om solidariteten med det Vietnamesiska folket, visar vad då ?

  Och Hanna har väl växt till sig sedan jag intervjuade henne i Töreboda inför valtidningen jag gjorde för Vänsterpartiet Skaraborg.
  Så kan det gå.

  Men sitta häruppe o tala om att det måste införas demokrati i främmande land det går bra.
  Det är dom här ni stödjer – alltså rebellerna. Här klargör de sina tankar:
  http://www.youtube.com/watch?v=E9Bx1ffI5fQ&feature=youtu.be
  Här en engelsk journalist som resonerar:
  http://www.youtube.com/watch?v=PTVB-iaehh8

  Ulf Sandberg

  • tove skriver:

   Hej Ulf. Menar du att du har skrivit en till kommentar på det här inlägget? Det stämmer inte. Det här är det enda inlägget vi fått av dig.

   Läs gärna uttallandet en gång till så ska du se att vi varken ställer oss bakom regimen eller rebellerna. Vi försvarar det syriska folkets rätt till självbestämmande och vill se en fredlig lösning utan amerikanska bomber.

   /Tove Liljeholm, vice ordförande ung Vänster

 • Britta Ring skriver:

  Innan ni uttalar er, läs på!

  Citat från Ung vänsters uttalande om Syrienkonflikten den 9 juni 2013:
  ”Internationell rätt måste konsekvent försvaras. Ung Vänster kommer alltid att stå på det syriska folkets sida i kampen för rättvisa och demokrati. En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande. Assadregimen måste avgå…”

  Förlåt, men vem ska bestämma att Assadregimen ska avgå? Ung vänster? Rebellerna?

  Ni kanske borde läsa på lite om vad internationell rätt enligt FN stadgar – nämligen att organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställighet och alla medlemmar ska i sina internationella förbindelser avhålla sig från våld eller bruk av våld, riktat mot någon annan stats territoriella eller politiska oberoende.
  Enligt internationell rätt har ingen utomstående rätt att lägga sig i ett lands interna territoriella, politiska eller andra angelägenheter. Varken Ung Vänster eller Turkiet eller USA har alltså rätt att bestämma om Assadregimen ska avgå. Det bestämmer bara de syriska medborgarna. Därför är det orubbliga kravet på Bashar al Assads avgång från USA, det ”internationella samfundet” och övriga bundsförvanter till den s k oppositionen en kränkning av det syriska folkets suveränitet. De hävdar envist att först ska Assad avgå, sen kan de förhandla. Med vem? kan man undra.

  Den enda möjliga lösningen enligt internationell rätt – och sunt förnuft – är att förmå parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet. Assadregimen har förklarat sig villig att förhandla. Förhandlingarna måste leda till en lösning som respekterar det syriska folkets rätt att självt avgöra vilken regering det önskar, den nuvarande eller någon annan.

  Civilbefolkningens lidande kommer att fortsätta så länge ”rebellerna” och deras utländska bundsförvanter krigar för att avsätta Assad. Han har naturligtvis inte för avsikt att avgå frivilligt och har dessutom all rätt – diktator eller inte – att försvara sig, enligt internationell rätt. Men vad de syriska medborgarna egentligen vill, det struntar ”Syriens vänner” i. De har sina egna storpolitiska intressen i denna sak.
  Britta Ring

  • tove skriver:

   Hej Björn och hej Britta!

   Som ni ser i uttalandet så skriver vi: ”Att Assadregimen under lång tid begått grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna innebär inte att en ytterligare militarisering av konflikten är rätt väg att gå. Så kallade bomber för fred och kränkningar av nationellt självbestämmande är inte en väg till fredlig lösning på konflikten.” Som sagt – amerikanska bomber är INTE en lösning på konflikten.

   Protesterna mot regimen började som ett folkligt uppror med krav på Assads avgång. Det är ett krav som vi ställer oss bakom utan att för den sakens skull ta parti för någon av rebellgrupperna. Vi ser hur konflikten har trappats upp med hundratusentals döda civila och miljontals flyktingar som följd. Vi håller med vad du skiver Britta – konflikten måste lösas, men det måste ske på politisk, demokratisk väg.

   /Tove Liljeholm, vice ordförande ung Vänster

Skriv en kommentar