Hem / Blogg / Aha!

Aha!

12 oktober, 2007

Begreppet klass har diskuterats länge. Det är viktigt som begrepp för att förstå vårt samhälle, och inom vänstern har det alltid förts en diskussion om hur klass ska definieras och vad olika definitioner innebär för det praktiska politiska arbetet. Nu har diskussionen fått ett oväntat tillskott, och nya smått hisnande perspektiv har kommit i dagens ljus.

Frågan för dagen: Är rika alltid överklass?