Hem / Pressmeddelanden / Amerikansk intervention största hotet mot iransk frihetssträvan

Amerikansk intervention största hotet mot iransk frihetssträvan

30 juni, 2003

Sitautionen i Iran har på senare tid blivit mer uppmärksammad. Många grupper, framför allt studenter, visar öppet sitt missnöje med den brutala och auktoritära regimen i landet. Progressiva grupper och organisationer samlar sig och trotsar hårda repressalier. Ung Vänster ger sitt fulla stöd till denna frihetskamp.

Solidaritet med den kamp som studenterna i Iran bedriver innebär bland annat att situationen över huvudtaget uppmärksammas. Det är ett ansvar för frihetsälskande människor över hela världen att inte låta protesterna passera obemärkt. Förra gången studenterna protesterade slog regimen ned på demonstrerande unga. Otaliga har utsatts för misshandel och tortyr. Många sitter ännu i fängelse.

Vi kräver att den svenska regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste i internationella sammanhang kräva att oberoende observatörer får besöka landets fångar. Regeringen måste också se över den många gånger absurda hållningen till iranska flyktingar som idag har mycket svårt att få stanna i Sverige trots dokumenterat hårda förföljelser i Iran.

Samtidigt som det iranska folket kämpar för sin rätt och värdighet skramlar USA med vapen mot Iran. USA är inte en del av en lösning på det iranska folkets problem. Det är precis tvärtom. USA är en del av problemet. Amerikansk inblandning utgör idag det största hotet mot iraniernas frihetssträvanden. Det iranska folket vill bli kvitt förtrycket, inte utsättas för massförstörelsevapen och ockupation.

Ett smutsigt spel om landets framtid pågår ovanför iraniernas huvud. Olika utländska makter kämpar på nykolonialt manér för att hålla sig framme och profitera på Irans oljeinkomster. USA har börjat pumpa in mer pengar till de reaktionära grupper som stödjer den gamla störtade kungen. Organisationen Folkets Mujahedin, som ett tag såg ut att kunna spela rollen av marionett för USA eller andra västerländska regeringar, har nu utsatts för en massiv razzia i Paris. även om Ung Vänster inte alls stödjer Folkets Mujahedin fördömer vi den här typen av repression, som slår blint mot oskyldiga människor och som har till syfte underlätta påtvingandet av en utländsk ordning på det iranska folket.

Stöd de folkliga protesterna i Iran.
Se över svensk flyktingpolicy riktad mot iranska flyktingar.
Nej till varje form av utländsk militär intervention i Iran.

Ung Vänsters verkställande utskott 030701