Hem / Pressmeddelanden / Årets feminister – Sveriges Ungdomsmottagningar

Årets feminister – Sveriges Ungdomsmottagningar

6 mars, 2006

Ung Vänsters feministpris är instiftat för att uppmärksamma viktiga organisationer, händelser eller personer som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämställt samhälle. Feministpriset delas ut i samband med firandet av internationella kvinnodagen.

årets pristagare är Sveriges Ungdomsmottagningar, som varje dag jobbar med att stödja ungdomar, och framförallt tjejer med att känna sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet.

Motiveringen lyder:
Dagligen gör barnmorskor, kuratorer, pyskologer och läkare på Sveriges ungdomsmottagningar ett väldigt viktigt jobb med att stärka unga tjejer.
Att kunna vara trygg med sin kropp och sin sexualitet är en rättighet och en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp. Då är det viktigt att unga tjejer har någonstans att vända sig till där man känner att ens problem blir tagna på allvar.

Därför vill vi med detta pris tacka alla de som jobbar på Sveriges ungdomsmottagningar.

Ni gör skillnad!

– Absurda skönhetsideal leder till att många får ett ohälsosamt förhållande till mat och ätande. Ohälsan bland unga tjejer ökar allt mer. Att i det läget ha ett ställe att vända sig till är ovärdeligt. Sveriges ungdomsmottagningar gör en stor insats för unga tjejer, säger Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster.

Trots att ungdomsmottagningarna genomför ett så viktigt och betydelsefullt arbete, så drabbas dom av ständiga nedskärningar, vilket resulterar i sämre öppettider och mindre personal.

– I stället för de nedskärningar och privatiseringar som Borgaralliansen vill byta sina skattesänkningar mot, vill vi se en offensiv satsning på tjejer. I arbetet för ett ökat livsutrymme för tjejer och mot sexuella trakasserier och övergrepp menar vi att ungdomsmottagningarna spelar en central roll, fortsätter Gabrielsson.

Priset överlämnas till Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) som är en förening som vill stärka och göra situationen för Sveriges ungdomsmottagningar bättre.

Idag är 229 ungdomsmottagningar runt om i Sverige medlemmar i FSUM och är därför en bra kanal till alla landets ungdomsmottagningar.

– Vi är stolta över att bli uppmärksammade för det viktiga arbete ungdomsmottagningarna gör när det gäller att lyfta fram värdet av den unga människans självförtroende och sexualitet, så kommenterar Eva Eriksson Block, ordförande för FSUM, feministpriset.

– Ung Vänsters feministpris behövs för att lyfta fram organisationer och personer som tar tjejers livssituation tas på allvar, säger Elin Johnson, ordförande i Ung Vänsters Feministiska utskott som förberett priset.

överlämningen kommer att ske på FSUM:s årsmöte i Umeå, den 18 maj.

För mer information kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-241 213, [email protected]

Elin Johnson, ordf. Feministiska utskottet
0702-138 892, [email protected]

Eva Eriksson-Block, ordf. FSUM
0739-866 174