Hem / Pressmeddelanden / Ayesha spelar på Ung Vänsters riksting!

Ayesha spelar på Ung Vänsters riksting!

3 maj, 2005

…och strategier slås fast för det fortsatta EU-motståndet och socialpolitiken.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 6-8 maj håller Ung Vänster riksting i Albyskolan i Norra Botkyrka. 99 ombud från hela Sverige samlas för att diskutera och anta ett socialpolitiskt dokument samt ett strategidokument för det fortsatta EU-motståndet. Förutom plenaförhandlingar arrangeras också seminarier kring temat välfärd för ombud och andra Ung Vänstermedlemmar. Vi räknar med tre dagar späckade av spännande politiska diskussioner både i och utanför rikstingssalen.

På fredag kväll spelar Hässelbys stolthet Ayesha på rikstingsfesten. Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommenterar:

”Ayesha har gjort sig känd som en stolt och modig tjej som går sina egna vägar, och genom hårt arbete lyckats slå sig fram i en extremt mansdominerad bransch. Dessutom visar hon med sin musik att politik och fest inte behöver vara någon motsättning. Jag kan tänka mig få svenska artister som skulle kännas roligare till invigningen av rikstinget 2005!”

Förbundssstyrelsens förslag till dokument, samt motioner och motionssvar finns att hämta på: www.ungvanster.se/riksting

Några smakprov ur dokumenten:

Socialpolitiskt dokument
Förbundsstyrelsens förslag till Socialpolitiskt dokument lyfter välfärdsfrågor ur ett socialpolitiskt perspektiv, och tar upp bla socialtjänst, missbrukarvård, psykiatri och kriminalvård.

Ur dokumentet:

”Kommuner och socialtjänst måste ta vara på kvinno- och tjejjourens kompetens och öka stödet till deras verksamhet.”

”Det är staten och kommunerna som skall vara den yttersta garanten för människors ekonomiska och sociala trygghet, inte frivilligorganisationerna.”

”Vi kräver att läkemedelsindustrin fonderar pengar för att hjälpa läkemedels-missbrukare.”

”Vi menar att psykoterapi i Sverige ska vara subventionerat”

Strategi för det fortsatta EU-motståndet:
Ung Vänster står fast vid EU-motståndet. Med förslaget till EU-strategidokument tar vi oss vidare från diskussionen om EU-motstånd eller ej. Istället diskuterar vi hur vi vill utveckla EU-motståndet och tar ställning i viktiga frågor för den EU-kritiska rörelsen.

Ur dokumentet:
”Vänstern och den EU-kritiska rörelsen har i för stor utsträckning ägnat sig åt att kritisera det EU som är istället för att ifrågasätta det EU som kommer att bli.”

”För Ung Vänster finns ett avgörande krav på varje förändring av EU. Innebär den mer makt till EU och mindre till de demokratiskt folkvalda parlamentetn är den per definition dålig. Innebär den att vi återför makt från EU till de demokratiskt valda parlamenten så är förändringen bra. Den ultimata förbättringen av EU vore därför ett totalt återförande av all makt till de nationella parlamenten. Det vill säga en nedläggelse av hela projektet EU.”

”Alla omröstningar i ministerråden måste vara offentliga. Debatter i ministerrådet bör ske öppet och i största möjliga mån sändas över det digitala TV-nätet.”

”EU:s budget måste skäras ned drastiskt.”

”Vårt alternativ till EU-medlemskapet är inte isolering utan tvärtom nya mellanstatliga samarbeten på friare premisser som inte medför maktöverflyttning, som inte begränsar sig till ett fåtal västeuropeiska länder och som kan utvärderas och avbrytas när svenska folket så önskar.”

”…det finns ingen anledning att längre respektera folkomröstningsresultat från 1994 när det tydliga resultatet från 2003 fullständigt nonchaleras. Det finns utrymme för en offensiv i EU-frågan. Det blir allt rimligare att kräva en omprövning av Sveriges medlemskap.”

Ur programmet för välfärdsseminarierna:

Asbjørn Wahl, norska initiativet For velferdsstaten. Hör hur man i Trondheim lyckades med det som resten av världens vänster oftast misslyckats med: att bryta den nyliberala utvecklingen, ta tillbaka såld verksamhet och ta tillbaka initiativet i klasskampen.

Ulla Hoffman (v): Pensionssystemet – vinnare och förlorare. Ulla talar om pensionssystemets betydelse för den svenska välfärden, utifrån hennes bok som släpps till hösten på bokförlaget Nixon.

Susanna Brolin (v) Enskede-årsta: Deltagande kommunal demokrati. Susanna Brolin berättar om konkreta erfarenheter och lärdomar från deltagande demokratiprojektet i stadsdelsnämnden Enskede-årsta.

För frågor, kontakta:

Olle Lundberg, rikstingsgeneral
073-654 54 65, [email protected]

Martin Samuelsson, pressansvarig rikstinget
070-725 02 98