Hem / Blogg / Bildt anlitade krigsförbrytare

Bildt anlitade krigsförbrytare

11 oktober, 2007

Den 16 september mördas 16 civila irakier i ett brutalt överfall i centrala Bagdad. Det privata “säkerhetsföretaget” som avlossat skotten heter Blackwater och har varit involverad i 195 skottlossningar under de senaste två åren – vid 163 har Blackwater öppnat eld först. Bakom denna privatarmé av krigsförbrytare står inte helt oväntat det amerikanska utrikesdempartementet.

Idag kommer uppgifter om att andra uppdragsgivare har varit den svenska utrikesministern Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström under en resa till Irak i början av september.

Det är sedan länge känt att den amerikanska ockupationsmakten använder sig av privatarméer. Detta har två syften. Ett. Det är betydligt svårare att hålla privata företag som tjänar miljarder dollar på att bokstavligen döda människor ansvariga för övergrepp begångna i Irak. Ockupationen kan brutaliseras ytterligare. Två. Hökarna i Vita huset vill hålla antalet döda amerikanska soldater på en lägsta nivå. Hemmaopinionen är trött på alla lögner som föregick invasionen och alla liksäckar som kommit hem under ockupationen.

Granskningen av Blackwater och händelserna den 16 september ger svar på många frågor. Blackwater var aldrig under attack den 16 september. Konvojen, eskorterad av helikoptrar, passerade korsningen vid Nisour-torget och öppnade eld. Blackwaters personal besvärade sig inte ens om att stanna till för att undersöka platsen efter skadade. Vittnesmål talar om 17 döda (inte 16 enligt svenska medier) och 24 sårade. Denna sammanfattning av händelsen är obehaglig och kastar ljus på den brutalitet som råder i Irak. Avhumaniseringen är fullständig. Människor har fråntagits all värdighet. Amerikanska soldaterna behandlar sina hundar bättre än de behandlar irakierna.

Det som är anmärkningvärt är att två svenska ministrar har anlitat Blackwater. Att Carl Bildt inte drar sig från att agera kolonial fältherre är ingen nyhet. Som medlem i “Kommittén för Iraks befrielse” (CLI) gjorde han vad han kunde för att, på falska grunder, förbereda världsopinionen för en amerikansk invasion av Irak.

Allt faller på sin plats med Tobias Billström, migrationsministern som är ytterst ansvarig för att irakiska asylsökanden skickas tillbaka till Irak. Migrationsverket vågade inte ens besöka Irak i somras men Billström fortsatte hävda att det inte råder en väpnad konflikt i Irak. Varför ansåg han sig då behöva beskydd från en privatarmé när han besökte landet, undrar jag?

Att två av regeringens ministrar får skydd av krigsförbrytare under sina besök i det ockuperade Irak är inte bara en skam för den borgerliga bomb- och batongregeringen, utan också en skam för den svenska utrikespolitiken. Det måste ske en radikal förändring.

Ett första steg är att Bildt och Billström lämnar in sina avskedsansökningar. Det andra steget är att högerregeringen och socialdemokraterna, som allierat sig med högern i utrikespolitiken, tar ett glasklart ställningstagande mot ockupationen!